Šiandien, penkių šakinių profesinių sąjungų iniciatyva šaukiamas neeilinis LPSK Valdybos posėdis.

Pasiūlyta svarstyti tolimesnių veiksmų planą svarstant socmodelį.