Klaipėdos apskrityje veikiančios profesinės sąjungos, išreiškė didelį nepasitenkinimą tiek LSDP partijos narių asmeniniais, tiek pačios partijos veiksmais rengiant, svarstant ir priimant naują Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – LR DK) redakciją ir su ja susijusius lydinčiuosius įstatymus ir kitus teisės aktus. Kviečiame skaityti profesinių sąjungų viešą pareiškimą ir prisijungti prie bendrų veiksmų.

 

DĖL LSDP VEIKSMŲ SVARSTANT IR PRIIMANT NAUJĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO REDAKCIJĄ

Lietuvos Respublikos Socialdemokratų partijos

Frakcijos seniūnei

Irenai Šiaulienei

 

Kopija:

Lietuvos Respublikos Socialdemokratų partijos

Pirmininkui

Algirdui Butkevičiui

 

    Informuojame, kad Klaipėdos apskrityje veikiančios profesinės sąjungos, reiškia didelį nepasitenkinimą tiek Jūsų asmeniniais, tiek partijos veiksmais rengiant, svarstant ir priimant naują Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – LR DK) redakciją ir su ja susijusius lydinčiuosius įstatymus ir kitus teisės aktus.

    Primename, kad Klaipėdos apskrities profesinių sąjungų atstovai ne kartą kreipėsi į jūsų partijos vadovus, buvo susitikę asmeniškai su jumis ir išsakė savo poziciją dėl darbo santykių Lietuvoje reglamentavimo, bei ragino atsižvelgti į esamą padėtį ir nebloginti darbuotojų padėties, kuri šiuo metu ir taip yra apgailėtina.

    Susitikimo Klaipėdoje metu iš jūsų buvo gautas patikinimas, kad LSDP atidžiai nagrinės teikiamus pasiūlymus dėl naujo LR DK ir atsargiai vertins iniciatyvas susijusias su darbo santykių liberalizavimu. Deja, šiuo metu mes matome priešingus veiksmus ir aktyvų darbdavių pusės palaikymą.

    Klaipėdos apskrityje veikiančioms profesinėms sąjungoms yra nesuprantamas toks socialdemokratinių pažiūrų (ideologijos) iškraipymas ir mes imsimės visų teisėtų priemonių, siekdami apginti darbuotojų interesus, bei užkirsti kelią darbuotojų padėties bloginimui.

    Atkreipiame jūsų dėmesį, kad profesinės sąjungos atidžiai stebi ir stebės jūsų bei kitų LSDP narių veiksmus ir balsavimą LR Seime. Jei ir toliau jūs laikysitės tokios pozicijos, būsime priversti paraginti savo narius atsakingai įvertinti visos LSDP veiklą ir š. m. spalio mėnesį vyksiančiuose rinkimuose į LR Seimą rinktis kandidatus nepriklausančius jūsų partijai, o tuos kurie nepasiduoda darbdavių spaudimui ir supranta, kad darbo santykiuose darbuotojas visada buvo ir liks silpnesnė šalis.

 

AB”Švyturys” profesinės sąjungos

komiteto pirmininkas

Raimondas Tamošauskas

 

Petras Bekėža

Lietuvos Jūrininkų Sąjungos

Pirmininkas