Šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, dalyvaudama Maroke vykstančiame trečiajame tarptautiniame forume dėl užimtumo politikos, kuriame ieškoma būdų, kaip darbo rinkos politika ir institucijos galėtų skatinti teisingesnį ir labiau integruotą augimą, lemiantį mažesnę nelygybę, pabrėžė, jog, siekiant įveikti ateities iššūkius, būtina suteikti jaunimui geriausias galimybes įsilieti į darbo rinką.

„Turime garantuoti jauniems žmonėms kokybišką užimtumą nepaisant jų lyties, pajamų dydžio ar socioekonominės padėties. Tam reikalinga apjungti pastangas, skiriančias didžiausią dėmesį darbo vietų kūrimui, užtikrinančias kokybišką išsilavinimą bei mokymą ir nukreiptas į pažeidžiamiausias jaunimo grupes“, – plenarinės sesijos metu renginio dalyviams sakė A. Pabedinskienė.

Pasak jos, jaunimo užimtumo iššūkiai yra labai svarbūs Lietuvai. Todėl, įgyvendinant jaunimo politiką regionuose, bandoma įtraukti jaunimą į tokius užsiėmimus, kurie yra aktualūs ir motyvuojantys juos, praplečia jų matymo lauką ir padeda ugdyti naujus darbo gebėjimus bei įgūdžius. Prie jaunimo užimtumo situacijos gerėjimo ženkliai prisideda ir Jaunimo garantijų įgyvendinimas Lietuvoje.

Ekonominė ir finansų krizė padarė ilgalaikį poveikį darbo rinkai daugelyje šalių. Kaip pastebėta forumo metu, nedarbas ir nepakankamas užimtumas išlieka aukštas, o jaunuoliai vis dar susiduria su iššūkiais siekiant įsitvirtinti darbo rinkoje. Todėl ministrė A. Pabedinskienė kvietė forumo dalyvius prisiminti įsipareigojimus padėti jaunuoliams sklandžiai pereiti iš švietimo sistemos į darbo rinką per integruotą politiką, struktūrines permainas, užtikrinant kokybišką ir ilgalaikį darbą, socialinės apsaugos prieinamumą bei produktyvų užimtumą, o visame šiame procese, pabrėžė ministrė, labai svarbus socialinių partnerių vaidmuo.

Kovo 2-3 d. vykstantį forumą, kuriama dalyvauja darbo ir užimtumo ministerijų, darbuotojų ir darbdavių organizacijų, tarptautinių institucijų ir organizacijų, susijusių su užimtumo ir vystymosi klausimais, tokių kaip Pasaulio bankas, Arabų darbo organizacija, Jungtinių Tautų vystomoji programa, Europos investicinis bankas bei kt., atstovai, organizavo Maroko Karalystės užimtumo ir socialinių reikalų ministerija, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija bei Tarptautinė darbo organizacija.

 

socmin.lt inf.