Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK), nagrinėdamas Vyriausybės pateiktus socialinio modelio įstatymų projektus, kuriais siūloma reformuoti esamas užimtumo rėmimo ir nedarbo draudimo sistemas, pritarė Užimtumo įstatymo projektui (Nr. XIIP-3240).

Naujai parengtame įstatymo projekte siūloma: klasifikuoti esamas užimtumo formas (šiuo metu užimtumo formas reguliuoja skirtingų sričių teisės aktai);

sukurti efektyvesnį aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo modelį (darbo biržos pirmiausiai atliktų bedarbių įsidarbinimo galimybių įvertinimą ir atitinkamai numatytų kompleksinį priemonių taikymą, derinant profesinį mokymą su subsidijuojamo įdarbinimo priemonėmis);

praplėsti bedarbių mokymosi ir praktikos darbo vietoje galimybes ir kitas užimtumą skatinančias priemones (siūlomos naujos priemonės – įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį, stažuotė);

mažinti nelegalaus darbo riziką, numatant atsakomybę už nelegalų ir nedeklaruotą darbą bei nedeklaruotą savarankišką veiklą.

Artimiausiuose SRDK posėdžiuose komitetas ketina priimti sprendimą dėl Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projekto (Nr. XIIP-3234) ir jo lydimųjų teisės aktų, Nedarbo socialinio draudimo įstatymo projekto (Nr. XIIP-3237).

SRDK inf.