Per sausio mėnesį į darbo rinką sugrįžo 22,1 tūkst. asmenų. Įsidarbino 12,1 tūkst., iš jų 10,6 tūkst. – pagal neterminuotas sutartis.

Veiklą, įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėn. laikotarpiui, pradėjo 7,2 tūkst. bedarbių, tai yra 1,6 karto daugiau negu gruodį. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta 2,7 tūkst. asmenų. Daugiausia bedarbių, 1,1 tūkst., sausio mėnesį pradėjo mokytis darbo rinkoje paklausių profesijų.

Šių metų vasario 1 d. šalyje buvo registruota 169,5 tūkst. bedarbių. Palyginti su 2015 m. vasario 1 d. bedarbių skaičius sumažėjo 5,5 tūkst. arba 3,1 proc. Darbo biržoje registruoti neturintys darbo asmenys sudarė 9,4 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų, tai yra 0,2 proc. punkto mažiau negu prieš metus.                                                                                                                     

                                             Išsami situacijos apžvalga

 

LDB inf.