Vasario 10 ir 11 dienomis Seime vyko Socialinių reikalų ir darbo komiteto (SRDK) posėdžiai, kuriuose sugrįžta prie Darbo kodekso projekto straipsnių, dėl kurių anksčiau nebuvo priimti sprendimai.

Dalinamės svarbiausiais nutarimais:

  • Komiteto nariai vienbalsiai pritarė pritarė pataisai, jog darbuotojas, atsisakęs dirbti už sumažintą darbo užmokestį (DU) be ekonominio pagrindimo, negali būti atleistas. Tai reiškia, jog jei ši pataisa bus priimta Seime, darbdavys, norėdamas atleisti darbuotoją, turės ieškoti rimtesnių priežasčių atleidimui pagrįsti;
  • Darbuotojams, ilgą laiką išdirbusiems vienoje darbovietėje, išliks papildomos atostogos už stažą. Jų skyrimo tvarką nustatyto Vyriausybė, o ne darbdavių ir darbuotojų pasirašytos kolektyvinės sutartys, kaip buvo nuspręsta ankstesniame posėdyje;
  • Komitetas nepritarė Seimo narių teiktam pasiūlymui iš Darbo kodekso projekto išbraukti formuluotę, jog tiek darbuotojas, tiek darbdavys privalo vengti interesų konflikto. Profesinių sąjungų manymu, tokio punkto įteisinimas suteiktų prielaidas darbdaviams piknaudžiauti savo padėtimi, pavyzdžiui, švaros specialistai negalėtų tvarkyti patalpų konkuruojančiose įmonėse, o mokytojai negalėtų dirbti keliose mokyklose, nes tai darbdavys galėtų vertinti kaip interesų konfliktą;
  • Nuspręsta, jog darbuotojai, gaunantys darbo užmokestį ne mažesnį nei 2 vidutiniai DU, gali susitarti su darbdaviu dėl kitokių, nei numato kodeksas, sąlygų, išskyrus maksimalaus darbo ir minimalaus poilsio laiko, darbo saugos ir sveikatos sąlygų bei darbo sutarties sudarymo ir nutraukimo sąlygų ir kt.;
  • Komiteto nariai pritarė, kad darbuotojas apie savo sutikimą ar nesutikimą dirbti pagal pakeistas darbo sutarties sąlygas turėtų pranešti ne anksčiau negu prieš penkias darbo dienas;
  • Nutarta, jog darbuotojams, dirbantiems vienoje įstaigoje iki 1-erių metų bus mokamos 2 savaičių išeitinės išmokos, 1-5 metus išdirbusiems mokamos 2 mėn. išeitinės kompensacijos iš darbdavio, o dirbantiems ilgiau kaip 5 metus, mokamos išeitinės iš darbdavio ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo, kurio įstatymo projektas dar bus svarstomas.

Naujajį Darbo kodekso projektą sudaro 264 straipsniai. Dėl visų Socialinių reikalų ir darbo komiteto priimtų sprendimų įsigaliojimo dar turės balsuoti Seimo nariai.

 

LPSK informacija