Vasario 5 d. Kaune vyko Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos Tarybos posėdis. Tarybos nariai diskutavo apie profesinių sąjungų vietą ir vaidmenį LR viešojoje erdvėje bei politinėje sistemoje.

Posėdžio metu  Tarybos nariai kartu su Vytauto didžiojo sociologijos ir politinės filosofijos dėstytoju dr. Andrium Švarpliu diskutavo apie profesinių sąjungų vietą ir vaidmenį LR viešojoje erdvėje bei politinėje sistemoje. Bandė nustatyti ko trūksta profesinėms sąjungoms, kas labiausiai trukdo pasiekti rezultatų, ir ką reikėtų keisti ar tobulinti profesinių sąjungų veikloje.

Posėdžio metu taip pat buvo kalbama dėl „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio – administracinio modelio“ – LRS Socialinių reikalų ir darbo komitete pasiektų susitarimų bei sprendžiamų klausimų, patvirtintas 2016 m. LMP sąmatos projektas.

 

Profesinė sąjunga svarbi Lietuvos politinės sistemos struktūra, savanoriška, savarankiška, savaveiksmė, ginanti ir atstovaujanti visuomenės darbo, profesines, socialines ir ekonomines teises ir interesus. Ji išreiškia socialiai reikšmingus piliečių poreikius ir reikalavimus iš įvairiausių interesų sekos visuomenėje. Besiremdama tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais, didindama savo įtaką valstybėje, bendradarbiaudama su kitomis interesų struktūromis socialinio dialogo būdu, konkrečius savo interesus paverčia konkrečiu sprendimu. Todėl galima teigti, kad profesinė sąjunga iš tiesų dominuoja Lietuvos politinėje sistemoje ir turi lemiamos įtakos tam tikriems sprendimams valstybės viduje.

Tačiau profesinės sąjungos vietą Lietuvos Respublikos politinėje sistemoje daugeliu atvejų įtakoja ir išoriniai faktoriai, kurie pasireikšdami didele decentralizacija,  galios disbalansu, interesų konfliktu iš to sekančiu visuomenės abejingumu bei iškelia profesinėms sąjungoms iššūkių, su kuriais reikia kovoti. 

LMP inf.