Lietuvos Maistininkų profesinė sąjunga kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą dėl UAB „Arvi cukrus“ generalinio direktoriaus trukdymo profesinių sąjungų veiklai.

Profesinių sąjungų įstatymo 10 straipsnio 5 d. nustato, jeigu yra profesinės sąjungos nario prašymas, darbdavys privalo kiekvieną mėnesį išskaičiuoti iš profesinės sąjungos nario darbo užmokesčio nustatyto dydžio nario mokestį ir pervesti jį į profesinės sąjungos sąskaitą. Tačiau jau metus laiko išskaičiuodami iš darbuotojų darbo užmokesčio nario mokestį UAB „Arvi cukrus“, užuot pervesdami jį profesinei sąjungai, pasilieka savo banko sąskaitoje.

UAB „Arvi cukrus“ generalinis direktorius Eduardas Justinas Jakevičius nepervesdamas profesinei sąjungai iš darbuotojų darbo užmokesčio, pagal jų atskirus prašymus, išskaičiuoto nario mokesčio, pagal LR Baudžiamąjį kodeksą, trukdo legaliai disponuoti profesinės sąjungos turtu taip trukdydamas teisėtai profesinės sąjungos veiklai. Tokie UAB „Arvi cukrus“ generalinio direktoriaus Eduardo Justino Jakevičiaus veiksmai atima galimybę profesinei sąjungai atstovauti UAB „Arvi cukrus“ darbuotojų profesinėms darbo, ekonominėms, socialinėms teisėms ir interesams ir juos ginti.

 

LMP inf.