Sausio 27 d. posėdyje Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK) ėmėsi toliau nagrinėti Vyriausybės pateiktus socialinio modelio įstatymų projektus, kuriais siūloma reformuoti esamas užimtumo rėmimo ir nedarbo draudimo sistemas bei įsteigti naują Ilgalaikio darbo išmokų fondą.

Vyriausybės pateiktame Užimtumo įstatymo projekte (Nr. XIIP-3240) siūloma:

  • klasifikuoti esamas užimtumo formas (šiuo metu užimtumo formas reguliuoja skirtingų sričių teisės aktai);
  • sukurti efektyvesnį aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo modelį (darbo biržos pirmiausiai atliktų bedarbių įsidarbinimo galimybių įvertinimą ir atitinkamai numatytų kompleksinį priemonių taikymą derinant profesinį mokymą su subsidijuojamo įdarbinimo priemonėmis);
  • praplėsti bedarbių mokymosi ir praktikos darbo vietoje galimybes ir kitas užimtumą skatinančias priemones (siūlomos naujos priemonės – įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį, stažuotė, įdarbinimas pagal išankstinio apmokėjimo paslaugų kvitus);
  • mažinti nelegalaus darbo riziką, numatant atsakomybę už nelegalų ir nedeklaruotą darbą bei nedeklaruotą savarankišką veiklą.

Nedarbo socialinio draudimo įstatymo projekte (Nr. XIIP-3237) siūloma:

  • ilginti nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimo trukmę (numatoma mokėjimo trukmė 9 mėn.), į kurią teisę įgytų asmenys iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje turintys ne mažesnį kaip 12 mėn. nedarbo draudimo stažą per 24 mėnesius (šiuo metu reikalaujamas nedarbo draudimo stažas 18 mėn. per 36 mėnesius);
  • naujai įtvirtinti dalinio darbo išmoką, į kurią asmuo įgytų teisę, jei Darbo kodekso (47 straipsnis) projekte nustatytoms aplinkybėms darbdavys savo sprendimu jam nustatytų dalinį darbą.

Ilgalaikio darbo išmokų fondo įstatymo projektu (Nr. XIIP-3933) siūloma reglamentuoti ilgalaikio darbo išmokų mokėjimą iš šio fondo, jei asmuo būtų atleistas iš darbo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, kaip tai numatyta Darbo kodekso projekto 56 straipsnyje.

Pagrindinis SRDK narių keltas klausimas – ar Vyriausybės siūlymai yra pagrįsti finansiškai bei yra tvarūs. Sprendimai komitete dėl šių įstatymų projektų kol kas nėra priimti. Komitetas toliau tęs savo darbą.

 

 

 

Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuras