Kai už lango pamažu vis labiau įsismarkauja žiemiški orai, svarbu nepamiršti savimi pasirūpinti tiek namuose, tiek darbe.

Nepamirškite įvertinti kylančių pavojų bei tinkamai nuo jų apsisaugokite!

Kaip sakoma: „Geriau išvengti problemos, negu ją spręsti.“

Pradėkime nuo saugios kelionės į darbą. 

Patarimus čia dalinti galėtume kiekvienas, tačiau šį kartą pasikliaukime ekspertais: Kaip vairuoti žiemą, kad kelionė nesibaigtų griovyje

Norime atkreipti dėmesį, kad žiemos metu pavojingiausias laikas keliuose yra ryte ir pietų metu. Tokią informaciją atskleidžia draudimo bendrovių atlikti tyrimai.

 

Būkite itin atidūs.

 

Stojus žiemiškiems orams kiekvienoje darbovietėje taip pat būtina įvertinti papildomus pavojus, gresiančius įvairiais pakenkimais sveikatai.

      Žema oro temperatūra. Ypač tai aktualu dirbantiesiems lauko sąlygomis. Elektros ir telefonų linijų tiesimo, krovimo, kelių, inžinerinių komunikacijų tiesimo ir remonto, miško kirtimo, teritorijų, gatvių, kiemų valymo, statybos ir kiti darbai, atliekami lauke, nesustoja ir žiemą. Teisės aktai nurodo, kad, kai aplinkos oro temperatūra žemesnė kaip minus 100C, dirbantiems lauke arba nešildomose patalpose darbuotojams privalu suteikti ne trumpesnes kaip 10 minučių specialias pertraukas ne rečiau kaip kas pusantros valandos. Papildomų ir specialiųjų pertraukų skaičius, trukmė ir poilsio vieta, atsižvelgiant į konkrečias darbo sąlygas, nustatomi kolektyvinėse sutartyse bei darbo tvarkos taisyklėse.

      Be to, visais atvejais darbdavys privalo aprūpinti darbuotojus specialiais darbo drabužiais, apsaugančiais nuo žemos temperatūros.

      Jei šalta darbo patalpose. Darbo patalpų tinkama oro temperatūra nustatoma atsižvelgiant į dirbančiojo fizines pastangas atlikti darbą – kuo lengvesnis fizinis darbas, t.y. nereikalauja didelės fizinės įtampos bei jėgų jam atlikti, tuo aukštesnė turėtų būti darbo patalpų oro temperatūra (pvz., prekybos salės darbuotojo, siuvėjo darbo vietos temperatūra turėtų būti ne žemesnė nei 170C, biuro darbuotojo – ne žemesnė nei 200C).

      Slidumas. Kiekvienoje darbovietėje būtina įvertinti judėjimo kelių darboviečių teritorijose (šaligatvių, laiptų, kiemų, darbo vietų) slidumą, dėl kurio žiemą susižalojęs nukenčia ne vienas darbuotojas. Ypač pavojinga šiuo atžvilgiu statybose.
      Orų kitimą reikia itin atidžiai įvertinti atliekant darbus aukštyje, miško darbus.

      Darbo priemonės lauko sąlygomis. Žiemos metu taip pat atsiranda pavojų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamomis darbo priemonėmis, tarp jų – ir potencialiai pavojingų įrenginių darbu. Pabrėžtina, kad esant stipriam vėjui, smarkiai sningant ar kai kiti veiksniai neatitinka naudojimo dokumentuose nustatytų sąlygų turi būti sustabdytas darbas su kėlimo kranais. Keleivinių lynų kelių (slidininkų keltuvų) savininkai turi laiku atlikti šių įrenginių techninės būklės tikrinimus, numatyta tvarka juos nuolat prižiūrėti bei užtikrinti, kad naudojami įrenginiai būtų saugūs.

      Valstybinė darbo inspekcija įspėja: visais atvejais esant sudėtingoms oro sąlygoms (pūga, stiprus vėjas, sniegas, apledėjimas, blogas matomumas ir panašiai), jei jos kelia grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai, darbus būtina nutraukti.

 

Parengta remiantis VDI inf.