Vakar, gruodžio 2 dieną, Seime vyko Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis, kuriame svarstyti pasiūlymai Darbo kodekso projektui.

Posėdžio metu priimti sprendimai dėl šių klausimų:

  • Darbuotojo teisė kreiptis į darbdavį dėl darbo sąlygų pakeitimo. Projektas suteikia darbuotojui galimybę pakeisti darbo sąlygas. Darbdaviui nesutikus, kitą kartą darbuotojas gali kreiptis tik po 3 mėn. Komiteto narių manymu, šis terminas yra nepagrįstai ilgas, todėl jis buvo sutrumpintas iki 1 mėn.
  • Apmokėjimas už prastovą. Komiteto nariai pritarė LR Trišalės tarybos rastam kompromisiniam sprendimui, kuris numato, jog už 1 prastovos dieną bus mokamas darbuotojo atlyginimas, prastovai tęsiantis iki 3 dienų, mokami 2/3 atlyginimo, o jei prastova tęsiasi ilgiau nei 3 dienas, paliekama 40% darbo užmokesčio. Taip pat buvo pritarta LR Trišalės tarybos siūlymui, jog prastovos atveju darbuotojo gaunamas atlyginimas už tą mėnesį negali būti mažesnis nei minimali mėnesinė alga.
  • Įspėjimo terminas darbuotojams, auginantiems vaikus. Komitetas neatsižvelgė į mokslininkų siūlymą nustatyti ilgesnius įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminus asmenims, auginantiems vaikus iki šešerių metų ir nutarė ilgesnius įspėjimo terminus taikyti darbuotojams, auginantiems vaikus iki 14 metų.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijų (LPSK) pirmininkas Artūras Černiauskas teigė, jog šie sprendimai turės didelę įtaką darbuotojų garantijų išsaugojimui. „Šiandien žengtas svarbus žingsnis užtikrinant darbuotojų teises. Viliuosi, jog komitete sprendimai ir toliau bus priiminėjami atsižvelgiant ne tik į verslo, bet ir į dirbančiųjų interesus“, – teigė LPSK vadovas.

Dabartinis Darbo kodeksas įsigaliojo 2003 m. sausio 1 d. Jame reglamentuojami darbo santykiai bei nustatomos atskirų darbo santykių sričių reglamentavimo ribos. Naujasis Darbo kodekso projektas Seime užregistruotas 2015 m. birželio 12 d. Iki tol projekto svarstymas ir derinimas tarp socialinių partnerių vyko LR Trišalėje taryboje. LPSK aktyviai dalyvauja šiuose svarstymuose

 

Sekančiame Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje bus tęsiami svarstymai nuo 56 Darbo kodekso projekto straipsnio.