Ar kada susimąstėte, kad pokyčius darbo rinkoje gali nulemti ir klimato kaita? EFFAT nerimauja, kad klimato kaita turi net keletą būdų, kurių kiekvienas turi skirtingą poveikį įmonėms ir įtaką darbo jėgai darbo rinkoje. Todėl primygtinai ragina susitarti dėl didelio masto veiksmų vėliau šį mėnesį Paryžiuje prasidėsiančioje pasaulinėje klimato konferencijoje (COP-21).

Š. m. lapkričio 30 d. vyks JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių narių 21-oji konferencija ir 11-asis Kioto protokolo šalių susitikimas (UNFCCC COP 21). Susitikimo metu bus siekiama priimti sprendimą dėl naujos teisiškai privalomos tarptautinės klimato kaitos sutarties – Paryžiaus protokolo – patvirtinimo.

EFFAT intensyviai dirba ir reikalauja, kad šioje sutartyje atsispindėtų ir kokybiškų darbo vietų išsaugojimas, ypač turizmo ir žemės ūkio sektoriuose. Nepaslaptis, kad tai vieni iš kelių ekonomikos sektorių, kurie buvo nustatyti, kaip labiausiai pažeidžiami tiesioginio klimato kaitos poveikio ir labai priklauso nuo klimato sąlygų.

Rengiantis COP 21, EFFAT pabrėžia pagrindines grėsmes, kurios jų nuomone kelia didelį pavojų tvarioms darbo vietoms žemės ūkio ir turizmo sektoriuose.

Pasak EFFAT, su klimato kaita susiję reiškiniai, ilgainiui gali turėti įtakos darbo jėgos prieinamumui dėl galimų reikalavimų sumažėjimo maisto trūkumui ir gyventojų sveikatai.   

Pasaulio klimato atšilimas padidintų žmonių sergamumą, nuniokotų pasėlius ir pastūmėtų į skurdą daugybę žmonių. Taip pat stipriai paveiktų paklausą, verslo ir ekonominės veiklos gyvybingumą, todėl sumažėtų ir darbo jėgos paklausa.. 

Nesiimant realių veiksmų, sprendžiant klimato kaitos problemą, gamtos turtų nykimas ne tik sugriautų pagrindines dabartinių ūkių lėšas, bet taip pat apribotų ūkininkavimo galimybes ir ateities darbų generaciją. Kaimo vietovės lyg šiol atneša neišmatuojamą naudą visiems socialiniams sektoriams, tačiau be darbo perspektyvų, naujos ateinančios galimybės ir plėtros perspektyvos,  atsiduria didelėje grėsmėje.

Su klimato kaita yra nemažiau sietinas turizmas. Paslaugų sferos kokybė šiame sektoriuje priklauso nuo klimatinių veiksnių. Kintant temperatūroms, tirpstant ledynams ir formuojantis ekstemalioms oro sąlygoms turizmui reikia pagalbos ir patarimų, kaip su tuo tvarkytis.

Jau dabar klimato kaitos įtaka užimtumui turizmo sktoriuje – akivaizdi. Todėl kuo greičiau turi būti numatytos prisitaikymo priemonės, paruoštos bendradarbiaujant visoms suinteresuotoms šalims.

Ruošiantis Paryžiuje vyksiančiai Tarptautinei klimato kaitos konferencijai, EFFAT siekė, kad darbuotojų teisių užtikrinimo klausimas, kalbant klimato tema, atsidurtų dėmesio centre.

Pasak EFFAT, ES perėjimas prie anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamos ekonomikos suteiks darbo rinkai svarbių naujų perspektyvų, tačiau bent jau iš pradžių bus palankus tik aukštos kvalifikacijos darbuotojams. Vis dėlto naujų darbo vietų nebus sukurta labai daug – kuriant naujas ekologiškas darbo vietas ir ekologinant esamas bus dar prarasta darbo vietų, nes dėl būtinų struktūrinių pokyčių darbuotojai bus perskirstyti ekonomikos sektoriuose ir atsižvelgiant į turimus įgūdžius.

Todėl EFFAT reikalavimu: „perėjimas prie anlies dioksido kiekio mažinimu grindžiamos ekonomikos turi eiti koja kojon su darbuotojų gerove ir socialine lygybe, bei užtikrinti aukštos kokybės darbo vietas ir pagarbą darbuotojų teisėms.“

Taigi, siekiant palengvinti perėjimą prie naujų darbų ir apriboti įgūdžių trūkumą, daugiausia dėmesio reikėtų skirti įgūdžiams ir atitinkamam socialiniam dialogui – to labiausiai reikia siekiant sėkmingai pereiti prie anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamos ekonomikos.

EFFAT ragina vyriausybes ir ES toliau tvirtai siekti JT uždavinio apriboti pasaulinio klimato atšilimą iki 2 laipsnių Celsijaus, lyginant su padėtimi iki pramonės revoliucijos, taip pat įtraukti darbuotojus ir pilietinę visuomenę į darnaus vystymosi įgyvendinimo planą.

 Profesinės sąjungos pasirengusios daug bendradarbiauti šiuo klausimu su darbdaviais bei įdėti didelį indėlį siekiant šio tikslo.