Lapkričio 16 d., EFFAT maisto, gėrimų ir tabako (FDT) sektorius surengė savo Generalinę asamblėją. EFFAT maisto atstovybė  diskutavo apie darbuotojų mobilumo ir labai dažnai pasitaikančio reiškinio maisto sektoriuje – socialinio dempingo ryšį.

Socialinio dempingo reiškinys sparčiai plinta ir tampa labai dažnu atveju mėsos sektoriuje. Atsiranda vis daugiau šokiruojančių pavyzdžių apie darbuotojų-migrantų piktnaudžiavimą Vokietijoje.

Pasauliui būdinga globali konkurencija, todėl susitikimo metu buvo  pabrėžta būtinybė užtikrinti Europinį principą „Vienodas darbo užmokestis už tą patį darbą toje pačioje darbo vietoje“. Tai ypatingai svarbu dabar, kai daugelis darbuotojų turi laisvo judėjimo teisę, ir gali kada panorėję kirsti valstybių sienas, keisti darbovietes.

EFFAT FTD Generalinė Asamblėja kritikavo dabartinę Europos komisijos teisinio reguliavimo sumažinimo darbotvarkę, kuri reiškia, kad taip reikalingi teisiniai nuostatai, susiję su tarpvalstybiniu darbu,  gali būti lengvai iškraipomi arba apeinami.

Ankščiau pasiūlymai iš Socialinio reguliavimo komisijos spaudė darbdavius įsitraukti į sektorinį Europos socialinį dialogą. Kartu su Europos įstatymų pašalinimo „grėsme“, Europos darbdaviai yra daug mažiau linkę derėtis socialiniais klausimais.

Generalinė Asamblėja taip pat pabrėžė profesinių sąjungų atsakomybę organizuoti visus darbuotojus ir suteikti jiems galimybę prisidėti prie Europos socialinių standartų laikymosi. EFFAT FTD Asamblėja baigė susitikimą bendrai pritariant, kad  reikia intensyviai priešintis socialiniam dempingui Europinėse kompanijose ir ypatingai mėsos sektoriuje.

 

EFFAT inf.


Primename, kad, socialinis dempingas  yra apibūdinamas kaip veikla, kai bandoma turėti naudos to, kad tarpusavyje konkuruoja darbuotojai, priklausantys skirtingiems regionams ar sektoriams.