Trečiadienį Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas toliau svarstė naujojo Darbo kodekso (DK) projektą. Daugiausiai ginčų kilo ne dėl atskirų įstatymo straipsnių, bet dėl bendros jų nagrinėjimo tvarkos. Galiausiai nutarta daryti pertrauką.

Komiteto nariai susiginčijo dėl to, kaip reikės svarstyti Trišalės tarybos bei kitų Seimo narių pateiktus pasiūlymus. Socialdemokratas Algirdas Sysas tvirtino, kad iš patirties žino, jog reikia tai daryti papunkčiui. Tačiau dauguma komiteto narių nubalsavo, kad galima pastabas nagrinėti atskirai, o paskui prie jų vėl grįžti. „Viskas, Darbo kodekso šioje sesijoje nepriimsime, nes tai yra darbo vilkinimas“, – sakė Mečislovas Zasčiurinskas.

Keisti teks n įstatymų

Posėdžio metu paaiškėjo, kad net jeigu pavyktų darbo santykius reglamentuojantį įstatymą priimti per šią Seimo sesiją, dar reiktų keisti nežinia kiek kitų įstatymų, kuriuose DK yra paminėtas. Kaip pažymėjo Seimo Teisės departamento atstovai, kartu su siūlomu DK projektu turėtų būti keičiama ir nemažai kitų įstatymų, nes juose minimas DK. Tačiau Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) dar nėra pateikusi kiek ir kurių įstatymų reikės pakeisti. „Ministerija nepadarė savo darbo iki galo“, – sakė A. Sysas. Komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė sutiko ir paprašė, kad Vyriausybė pasistengtų savo išvadas pateikti kuo greičiau. Savo ruoštu SADM Darbo departamento direktorė Eglė Radišauskienė tikino, kad ministerija savo pastabas gali pateikti iki kovo 1 dienos, jei naujasis DK būtų priimtas ir įsigaliotų nuo liepos 1 dienos.

Nagrinėjo pastabas

Seimo Teisės departamentas iš viso pateikė 152 pastabas, kurias nagrinėję parlamentarai daugiausiai kalbėjo apie profesinių sąjungų veiklos pasikeitimus, lyčių lygybės įgyvendinimo priemones, psichologinio smurto darbe prevenciją. Taip pat svarstyti su darbo ginčais, skubių sprendimų vykdymu ir streikų organizavimu susiję klausimai. Nemažai laiko Seimo nariai skyrė įstatymo straipsnių formuluočių aiškumui, tikslumui bei gramatikai.

Esminiai pakeitimai

DELFI primena, kad Seimui pateiktame DK projekte numatytas lankstesnio darbo laiko reguliavimas, liberalizuotas atleidimas iš darbo, išeitinių išmokų mažinimas, įspėjimo terminų trumpinimas, išeitinių išmokų suvienodinimas bei jų sumažinimas. Atsisakoma trumpalaikių ir sezoninių sutarčių. Nustatomos naujos darbo sutarčių rūšys: projektinio darbo, darbo vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams ir pameistrystės. Palengvinamas streikų skelbimas. Pakeitimais numatoma darbo sutarčių įvairovė, siūloma atsisakyti konkretaus darbo valandų per dieną nustatymo, paliekant 40 val. per savaitę darbo laiko normą. Taip pat darbdavys su darbuotoju galėtų susitarti dėl individualaus kiekvienos dienos grafiko.

Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/verslas/verslas/darbo-kodeksas-stringa-seimo-girnose-daroma-pertrauka.d?id=69602540