Spalio 10 d. Ankaroje (Turkija) įvykę du sprogimai aikštėje, kurioje turėjo prasidėti demonstracija „Už darbą, taiką ir demokratiją“, nusinešė mažiausiai 86 žmonių gyvybes. Žuvo per 20 profesinių sąjungų aktyvistų, šimtai – sužeisti.

Tarp mitingo organizatorių buvo ir Turkijos profesinių sąjungų konfederacija DISK, valstybės tarnautojų profsąjunga KESK, gydytojų ir architektų asociacijos. 

Pirmadienį dvi profsąjungos paskelbė dviejų dienų streiką, taip protestuodamos prieš šitą žiaurų išpuolį bei suteikdamos galimybę darbuotojams dalyvauti laidotuvių procesijose.

Tarptautinė maisto, žemės ūkio, viešbučių darbuotojų sąjunga IUF smerkia sprogdinimus kaip barbarišką ataką prieš profesines sąjungas, taiką ir demokratiją.

„Demokratijai būdingo kitokios nuomonės turėjimo kriminalizavimas bei atakos prieš aktyvistus Turkijoje ypač sustiprėjo sėkmingai rinkimuose pasirodžius Liaudies demokratinei partijai, trukdančiai prezidentui Erdoganui įtvirtinti autoritarinę vienvaldystę. Spalio 10 d.  įvykdyti sprogimai žymi naują, dar pavojingesnį prievartos eskalavimo etapą“, – sakoma IUF pranešime.

Pasak IUF, Turkijos vyriausybė pasmerkė sprogdinimus ir pažadėjo atlikti įvykio tyrimą naudodama įprastą „karo su terorizmu“ retoriką. Ta pačia retorika Turkijos valdžia esą dangsto savo žiaurius metodus, kad išvengtų vakarų valstybių kritikos. Tuo tarpu niekas iš minėto tyrimo nieko gero nelaukia. Policininkai nesiėmė priemonių užtikrinti dalyvių saugumui demonstracijai ruošiantis, o kai nuskambėjo sprogimai, daugelio liudininkų teigimu, policija panaudojo ašarines dujas ir vandens patrankas, neleisdama suteikti pagalbos sužeistiesiems ir mirštantiems.

„Tarptautinė profsąjungų organizacija IUF reiškia palaikymą ir solidarumą mūsų broliams ir seserims Turkijoje. Šiandien profsąjungos visame pasaulyje turi siekti, kad būtų daromas tarptautinis spaudimas Turkijos valdžiai, kuri privalo užtikrinti visų piliečių saugumą ir gerbti fundamentalias demokratines teises“, – teigiama IUF pranešime.

 

 

 

Profsąjungų naujienos inf.