Praėjus dvejiems metams po kai Taryba patvirtino rekomendacijas dėl jaunimo garantijų, atėjo laikas apžvelgti pasiektą pažangą.

Europos jaunimo forumas (EYF) konsultavosi su savo  organizacijomis narėmis, kurios atidžiai iki šiol stebėjo Jaunimo garantijų pažangą nacionaliniu lygiu bei tuo remiantis pateikė išvadas apie esamą situaciją. Pasak EYF vis dar būtina atkreipti dėmesį į keletą svarbių sričių bei rasti tam sprendimo būdus.

Informaciją apie esamą situaciją rasite čia.