Šiandien 12 val. prie LR Seimo – protesto akcija „Baudžiavai darbe – NE! Prieš darbuotojų garantijų mažinimą!”, kurios metus profesinės sąjungos iš visos Lietuvos ir Europos  pasakys garsų NE:

 

1. Darbo užmokesčio ( įskaičiuojant apmokėjimą už atostogas ir viršvalandžius) sumažinimui.
2. Darbuotojo atleidimo iš darbo supaprastinimui.
3. Darbuotojo atleidimui be priežasties, įspėjus prieš 3 dienas.
4. Išeitinių išmokų ir įspėjimo terminų mažinimui.
5. Maksimalios darbo laiko savaitės ilginimui nuo 48 iki 60 valandų.
6. Terminuotų darbo sutarčių įvedimui nuolatinio pobūdžio darbui.
7. Atostogų už darbo stažą panaikinimui.
8. Būtinojo darbo stažo socialinio draudimo pensijai gauti ilginimui dar penkeriais metais.
9. Darbuotojų, auginančių vaikus, garantijų mažinimui.
10. Profesinių sąjungų teisių apribojimui. 

 

Protesto akcijos palaikyti atvyko ir Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) generalinė sekretorė Bernadette Segol, kuri prieš mitingą, 9 val., susitiks su Lietuvos Seimo pirmininke Loreta Graužiniene.

Solidarumo laiškus palaikančius Lietuvos Profesinių sąjungų protesto akcijos reikalavimus  LR Prezidentei, LR Seimo pirmininkei, LR Premijerui išsiuntė ir Tarptautinė maisto pramonės profesinių sąjungų asociacija (IUF) atstovaujanti daugiau nei 12 milijonų darbuotojų iš 120 šalių,  Europos maisto pramonės ir giminingų šakų profesinių sąjungų federacija (EFFAT) vienijanti daugiau kaip 22 milijonus darbuotojų iš 35 Europos šalių institucijų,, pramonės federacijų ir privačių įmonių, taip pat Belgijos maisto pramonės ir paslaugų profesinės sąjungos (ACV), Austrijos gamybos profesinė sąjunga (PROGE).

Protesto akcijas prie Lietuvos ambasadų ketinama surengti Latvijoje ir Estijoje.

Planuojama, kad Vilniuje susirinks apie 2000 protesto dalyvių.