Darbo Kodekso projekte, kurį parengė Vilniaus ir M. Romerio universitetų mokslininkai, talkininkaujant suinteresuotoms institucijoms, pasigendame lankstumo ir saugumo pusiausvyros. Plačiau…