Toliau vyksta profesinių sąjungų protesto akcijos prieš skubotą Darbo kodekso bei kitų socialinio modelio projekto dokumentų priėmimą.

Šiandien, nuo 12.00 iki 12.50 val., Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Kauno regioninis centras organizuoja piketą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo tarnybos Kauno apskrityje.

Piketo vieta – L. Sapiegos g. ir K. Donelaičio gatvių sankirtoje, Kaune.

Taip pat šiandien 13.00 val. vyks Utenos apskrityje veikiančių profesinių sąjungų centrų – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, Lietuvos darbo federacijos ir PS „Solidarumas“ – susitikimas su Vyriausybės atstovu Utenos apskrityje Irmantu Umbražiūnu.

Susitikimo tikslas – išreikšti profesinių sąjungų protestą ir įteikti dokumentus  dėl netinkamos LR Vyriausybės pozicijos skubos tvarka perduoti naujojo socialinio modelio projektą, nesuderintą su socialiniais partneriais LR Trišalėje taryboje, svarstyti LR Seimui.

Susitikimas vyks Utenio a. 4, Utena.

Rytoj, birželio 9 d., 9 val. V. Kudirkos aikštėje, Vilniuje, Lietuvos profesinės sąjungos – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK), Lietuvos profesinės sąjunga „Solidarumas“ ir Lietuvos darbo federacija – surengs piketą prie LR Vyriausybės, kuri renkasi į posėdį svarstyti Lietuvos socialinio modelio projekto.

Lietuvos profesinės sąjungos nepritaria LR Vyriausybės spaudimui skubiai priimti Darbo kodekso ir kitų įstatymų projektus, drastiškai bloginančius darbo teisių apsaugą ir garantijas, pavyzdžiui:

  • Darbo užmokesčio (įskaičiuojant apmokėjimą už atostogas ir viršvalandžius) sumažinimui.
  • Darbuotojo atleidimo iš darbo supaprastinimui.
  • Darbuotojo atleidimui be priežasties, įspėjus prieš 3 dienas.
  • Išeitinių išmokų ir įspėjimo terminų mažinimui.
  • Maksimalios darbo laiko savaitės ilginimui nuo 48 iki 60 valandų.
  • Privalomo viršvalandinio darbo nustatymui.
  • Terminuotų darbo sutarčių įvedimui nuolatinio pobūdžio darbui.
  • Atostogų už darbo stažą panaikinimui.Būtinojo darbo stažo socialinio draudimo pensijai gauti ilginimui dar penkeriais metais.
  • Darbuotojų auginančių vaikus garantijų mažinimui.Profesinių sąjungų teisių apribojimui.

Primename, jog savo nepritarimą naujo Darbo kodekso priėmimui galima išreikšti, pasirašant peticiją – internetu (http://www.peticijos.lt/visos/71784) rba  parašų rinkimo lapuose profesinėse sąjungose.