Jaunimui įsitvirtinti darbo rinkoje dažniausiai trukdo darbo patirties stoka. Registruotiems darbo biržoje jaunuoliams iki 29 metų geriausia išeitis –  pasirašyti  Darbo įgūdžių įgijimo sutartį ir darbo patirties įgyti pas darbdavius. Tokios iniciatyvos imtis skatina Lietuvos darbo birža, šią remiamojo įdarbinimo priemonę – darbo įgūdžių įgijimo sutartį – pradėjusi įgyvendinti nuo praėjusių  metų rugsėjo 1 dienos. Šiuo metu savo iniciatyva darbo įgūdžių panoro įgyti ir su darbdaviais dvišales darbo įgūdžių įgijimo sutartis pasirašė 81 darbo ieškantis jaunuolis.

Tokios sutarties pasirašymas – pirmasis žingsnis jaunimui pradėti darbinę veiklą, o darbdaviui – apsirūpinti reikalingais darbuotojais. Priėmę jauną specialistą, darbdaviai gali įvertinti, ar jis yra tinkamas darbui jų įmonėje ar rodo iniciatyvą ir pastangas, o jaunuolis – įgyti darbo patirties tiesiogiai darbo vietoje ir galbūt susirasti nuolatinį darbą. Pagal Darbo įgūdžių įgijimo sutarties nuostatas,  šios priemonės metu finansavimas netaikomas.

Dvišalė darbo įgūdžių įgijimo sutartis sudaroma tarp teritorinėje darbo biržoje registruoto asmens iki 29 metų ir darbo įgūdžių įgyti padedančio darbdavio. Jos terminas negali būti ilgesnis kaip 4 mėnesiai per kalendorinius metus.

Šiuo metu darbo įgūdžių įgijimo sutarties galimybėmis daugiausiai pasinaudojo Kauno, Panevėžio ir Vilniaus teritorinėse darbo biržose registruoti jauni bedarbiai.  Padirbėję konkrečiose įmonėse pardavėjais, barmenais, pagalbiniais darbuotojais statybose, konsultantais, vadybininkais ir  apskaitininkais, įgijo praktinės patirties ir lengviau susiras darbą pagal įgytą profesiją.

LDB informacija