PERNAI SPALIO MĖN. DARBUOTOJŲ, GAVUSIŲ 300 EUR IR MAŽESNĮ DARBO UŽMOKESTĮ, SKAIČIUS ŠALIES ŪKYJE SUDARĖ 19,4 PROC.

2014 m. spalio mėn. 300 EUR ir mažesnį bruto darbo užmokestį gavusių darbuotojų skaičius, šalies ūkyje, įskaitant individualiųjų įmonių darbuotojus, sudarė 211,4 tūkst. (19,4 proc.), praneša Lietuvos statistikos departa­mentas. Daugiau negu pusė darbuotojų (124,7 tūkst.), kurie gavo 300 EUR ir mažiau, dirbo ne visą darbo laiką.

 

Darbuotojų skaičius šalies ūkyje pagal bruto darbo užmokesčio dydį 2013 ir 2014 m. spalio mėn. Procentais

 

PER METUS VISĄ DARBO LAIKĄ DIRBUSIŲ IR MINIMALIĄJĄ MĖNESINĘ ALGĄ (MMA3) GAVUSIŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS ŠALIES ŪKYJE SUMAŽĖJO 1,3 PROCENTINIO PUNKTO

2014 m. spalio mėn. visą darbo laiką dirbusių ir MMA gavusių darbuotojų skaičius, palyginti su visu atitinkamo sektoriaus visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičiumi, šalies ūkyje sudarė 9,2 proc. (86,8 tūkst.): valstybės sektoriuje – 5,7 proc. (18,5 tūkst.), privačiajame – 10,9 proc. (68,2 tūkst.), ir, palyginti su tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu, šalies ūkyje sumažėjo 1,3 procentinio punkto: valstybės sektoriuje – 0,4 procentinio punkto, privačiajame sektoriuje – 2 procentiniais punktais.

Visą darbo laiką dirbusių 450 EUR ir mažiau gavusių darbuotojų skaičius šalies ūkyje sudarė 36,5 proc.: valstybės sektoriuje – 25,5 proc., privačiajame – 42,2 proc. Šalies ūkyje mažiau nei vidutinį bruto darbo užmokestį (704,3 EUR) gavo 63,6 proc. visą darbo laiką dirbusių darbuotojų.

Visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičius šalies ūkyje pagal sektorius ir bruto darbo užmokesčio dydį 2014 m. spalio mėn. Visą darbo laiką dirbę darbuotojai – 100 proc.

BEVEIK KETVIRTADALIS APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ ĮMONIŲ VISĄ DARBO LAIKĄ DIRBUSIŲ DARBUOTOJŲ GAVO MMA

Beveik ketvirtadalis apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų įmonių visą darbo laiką dirbusių darbuotojų gavo MMA, o aptarnavimo veiklos įmonėse tokių darbuotojų buvo penktadalis. Informacijos ir ryšių bei finansinėje ir draudimo veiklose penktadalis visą darbo laiką dirbusių darbuotojų gavo 1 601 EUR ir daugiau.

Visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičius šalies ūkyje pagal bruto darbo užmokesčio dydį ir ekonominės veiklos rūšis 2014 m. spalio mėn.

DARBO UŽMOKESČIO MEDIANA ŠALIES ŪKYJE SUDARĖ 568,1 EUR IR PER METUS PADIDĖJO 27,5 EUR

2014 m. spalio mėn. pirmas ketvirtadalis visų visą darbo laiką dirbusių šalies ūkio darbuotojų uždirbo iki 389,1 EUR, antras ketvirtadalis – nuo 389,1 iki 568,1 EUR, trečias – nuo 568,1 iki 844,5 EUR, paskutinis ketvirtadalis – 844,5 EUR ir daugiau.

Didžiausia darbo užmokesčio medianos reikšmė buvo finansinės ir draudimo veiklos įmonėse ir sudarė 955,7 EUR, mažiausia – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos įmonėse, kur siekė 351,9 EUR.

Visą darbo laiką dirbusių darbuotojų bruto darbo užmokesčio pasiskirstymas (kvartiliai – Q) šalies ūkyje pagal sektorius ir ekonominės veiklos rūšis 2014 m. spalio mėn. Eurais

BEVEIK TREČDALIS VISĄ DARBO LAIKĄ DIRBUSIŲ MAŽOSE ĮMONĖSE DARBUOTOJŲ GAVO MMA

Mažose įmonėse (1–9 darbuotojai) visą darbo laiką dirbusių ir MMA gavusių darbuotojų skaičius, palyginti su visu mažų įmonių visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičiumi, buvo 30,6 proc., o didelėse įmonėse (250 ir daugiau darbuotojų), visą darbo laiką dirbusių ir MMA gavusių darbuotojų skaičius, palyginti su visu atitinkamo įmonių dydžio visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičiumi, buvo mažiau nei 3 proc.

Daugiausia visą darbo laiką dirbusių ir gavusių MMA darbuotojų buvo didmeninės ir mažmeninės prekybos (20,9 tūkst.), apdirbamosios gamybos (14,7 tūkst.) ir švietimo (13,5 tūkst.) įmonėse, nes jose dirba daugiausia šalies ūkio darbuotojų.

Visą darbo laiką dirbusių ir 3 001 EUR ir daugiau gavusių darbuotojų skaičius šalies ūkyje per metus padidėjo 797 darbuotojais ir siekė 6 451 (iš jų privačiajame sektoriuje – 5 445, valstybės sektoriuje – 1 006). Daugiausia tokių darbuotojų buvo didmeninės ir mažmeninės prekybos (1 329), apdirbamosios gamybos (1 057), informacijos ir ryšių veiklos (671) įmonėse. Viešojo valdymo ir gynybos; privalomojo socialinio draudimo veikloje tokių darbuotojų, kurie gavo 3 001 EUR ir daugiau buvo 155.

Jaunesnių nei 20 metų visą darbo laiką dirbusių ir MMA gavusių darbuotojų skaičius, palyginti su visu šios amžiaus grupės darbuotojų skaičiumi sudarė 15,1 proc.
Daugiau nei pusė visą darbo laiką dirbusių jaunesnių nei 20 metų darbuotojų uždirbo 400 EUR ir mažiau, ir, palyginti su ankstesniais metais, jų sumažėjo 6,5 procentinio punkto.

2014 m. 11 proc. jaunesnių nei 20 metų darbuotojų gavo daugiau nei 601 EUR. Per metus jų skaičius padidėjo 2,8 procentinio punkto.

Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas

Plačiau skaitykite http://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?eventId=61891