Kovo 9 d. Europos Komisijos atstovybėje Vilniuje vyko darbinių pusryčių susitikimas su profesinių sąjungų atstovais, kurio metu buvo aptartas klausimas dėl Lietuvos ekonomikos padėties.

Europos Komisijos tarnybos paskelbė vieną svarbiausių šių metų Europos Semestro darbinių dokumentų – 2015 metų šalies ataskaitą. (Ataskaita)

Dokumente glaustai analizuojama Lietuvos ekonomikos padėtis ir pažanga įgyvendinant anksčiau šaliai skirtas rekomendacijas bei, remiantis atlikta analize, įvardinami ekonominės ir socialinės politikos iššūkiai.   

Esminė šių metų naujovė yra ta, kad šalies ataskaita skelbiama ne kartu su Komisijos Lietuvai skirtomis konkrečiomis rekomendacijomis (country specific recommendations), o beveik pustrečio mėnesio iki jų paskelbimo. Dėl to suinteresuotoms šalims lengviau išsamiai susipažinti su Komisijos atlikta analize ir jos turi daugiau galimybių išsakyti savo nuomonę.