Vasario 24 d. įvyko Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdis.

Nors buvo numatyta, jog Tarybai bus pateiktas naujasis Darbo kodeksas, dieną prieš jos posėdį šis klausimas išbrauktas iš darbotvarkės. Oficialus paaiškinimas, kodėl taip nutiko – dėl asmeninių T. Davulio aplinkybių.

Posėdyje aptarta informacija dėl profesinio mokymo. Svarstyta, jog būtų tikslinga į mokymo programas įtraukti bendrąjį sveikatos ir darbų saugos kursą. Universitetų ir kolegijų studentai įgytų reikalingų žinių, jiems būtų išduodami pažymėjimai, kurie galiotų penkerius metus.

Taip pat Trišalėje taryboje buvo svarstomas klausimas dėl Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 12 staripsnio pakeitimo įstatymo. Kalbėta apie mokamų atlyginimų skaidrinimą – buvo siūloma ir profesinės sąjungos tam pritaria, kad informacija apie mokamus vidutinius atlyginimus būtų prieinama viešai. Tokia informacija padėtų viešuosiuose pirkimuose ar galėtų tapti viena iš kovos su vokeliais priemonių.

Šioje Trišalėje taryboje pirmininkavimą perėmė profesinės sąjungos. Artimiausią pusmetį Tarybos pirmininke išrinkta Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė Gražina Gruzdienė.

http://www.lpsk.lt/