Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) generalinė taryba paskelbė 2015 m. vasario 18 dieną pasauline diena ginant darbuotojų teisę streikuoti. Tam priešinasi Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) darbdavių grupė.

Belgijos profesinės sąjungos kartu su ITUC, Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) ir Žmogaus teisių lyga kviečia prisijungti prie rengiamos simbolinės demonstracijos, kuri vyks Briuselyje vasario 18 d., 11 val.

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga pritaria demonstracijos reikalavimams ir pasisako, kad kolektyvinės derybos be teisės streikuoti negali būti efektyvios ir lygiavertės.