Sausio 29 d. Briuselyje vyko Europos profesinių sąjungų (ETUC) bei Europos Komisijos organizuota konferencija „Socialiai atsakingas verslas. Socialinių partnerių vaidmuo“.

Buvo išklausytos Lenkijos, Belgijos bei Italijos profesinių sąjungų atstovų ataskaitos apie profesinių sąjungų vaidmenį, plėtojant socialiai atsakingą verslą.

Konstatuojant faktą, kad įvairūs sektoriai yra labai skirtingi, nuspręsta surengti šalių profesinėms sąjungoms atitinkamus mokymus, kaip profesinių sąjungų atstovai gautų daugiau naudos, stiprintų profesinių sąjungų vaidmenį, plėtojant socialiai atsakingo verslo idėjas. Mokymų metu būtų galimybė pasidalinti gerąja patirtimi, kaip pravesti diskusijas su darbdavių atstovais.

Labai svarbu suvokti, kad socialiai atsakingo verslo idėjos nėra reklaminė kampanija, o nuolatinis darbas. Profesinėms sąjungoms socialiai atsakingose įmonėse svarbios šios sritys:

  • dalyvavimas standartų kūrime;
  • procesų stebėsena;
  • dalyvavimas ataskaitų pateikime.

Labai svarbu turėti įtakos, kad įmonės veiklos ataskaitos būtų pateiktos skaidriai, teisingai nustatytos atsiskaitymo sritys, stebima, kaip laikomasi OECD (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) rekomendacijų daugiašalėms įmonėms. Ar nepažeidžiamos žmogaus teisės? Ar laikomasi įmonėse pagrindinių principų? Kaip įmonėje vyksta socialinė partnerystė?

ETUC generalinės sekretorės pavaduotojas Patrikas Itschertas patikino, kad Europos Komisija rengia naują socialinių partnerių vaidmens strategiją 2015-2017 metams, plėtojant socialiai atsakingą verslą, kuri bus netrukus pristatyta.

Janina Matuizienė, LPSK generalinė sekretorė