Mokslininkų grupės kuriamas Darbo kodeksas iš fragmentiškai pateikiamų detalių bando virsti vientisu teisės aktu.

Mums įdomi Jūsų nuomonė, ką manote, kaip veiksime?

Pateikiame kai kurias siūlomas naujojo Darbo kodekso nuostatas:

  • Atsisakyti imperatyvaus darbo laiko nustatymo ir įvesti darbo laiko normą, kuri būtų 48 valandos. Siūloma įtvirtinti vidutinį darbuotojo darbo laiką, kuris, įskaitant viršvalandžius, per septynių dienų laikotarpį nebūtų ilgesnis kaip 48 valandos;
  • Kasmečių atostogų laiką skaičiuoti darbo dienomis: 20 darbo dienų (jei dirbama 5 dienas per savaitę) ir 24 darbo dienos (jei dirbama 6 darbo dienas per savaitę). Jei dirbama mažiau, darbuortojui suteikiamos ne trumpesnės kaip keturių savaičių atostogos. Papildomos atostogos nustatomos šalių susitarimu;
  • Išplėsti darbo sutarčių įvairovę: įteisinti terminuoto darbo, laikino darbo, projektinio darbo, darbinės veiklos mokymo, nenumatytos apimties darbo, darbo vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams sutartis. Panaikinus trumpalaikes ir sezoninio darbo sutartis būtų liberalizuotas terminuotų darbo sutarčių sudarymas;
  • Eliminuoti iš Darbo kodekso atleidimo iš darbo apribojimus bei garantijas ir perkelti jas į nacionalines kolektyvines sutartis. Sutrumpinti įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminą iki 2 savaičių arba 1 mėnesio (jei darbo santykiai tęsiasi ilgiau kaip vienus metus);
  • Suvienodinti išeitinės išmokos dydį ir sumažinti išeitinę išmoką iki 1 mėnesio (jei darbo santykiai tęsiasi ilgiau kaip 12 mėnesių) užmokesčio dydžio;
  • Įteisinti privalomas darbo tarybas įmonėse, kuriose dirba ne mažiau kaip 50 darbuotojų;
  • Skatinti darbuotojų narystę profesinėse sąjungose be įprasto kolektyvinės sutarties taikymo visiems darbuotojams, susitarti, kad narystės mokestį mokėtų visi darbuotojai. Nustatyti galimybę darbuotojui atsisakyti kolektyvinės sutarties taikymo, jei uždirbi daugiau 1000 Eur per mėnesį.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija eilinį kartą žada pateikti visą „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinį-administracinį modelį” LR Trišalės tarybos posėdyje vasario 24 d.

Ką darysime? Kaip siūlote veikti? Savo nuomonę bei siūlymus kviečiame pareikšti mūsų svetainės diskusijose, kurias pamatyti galite tik prisijungę. Įžeidžiantys komentarai bus trinami.