Latvijos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorė Zanda kalnina-Lukaševica

Europos ekonomikos ir socialiniu reikalu komiteto sesijoje Latvijos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorė Zanda kalnina-Lukaševica pristatė ES tarybai pirmininkaujancios Latvijos darbo programą.

Buvusi Latvijos Respublikos prezidentė Vaira Viktė-Freibega savo kalboje pabrėžė, kad reikia pirmiausiai nepamiršti žmogiškųjų vertybių, kad esamiems iššūkiams įveikti turi būti priešpastatytas  entuziazmas. Siūlė dar kartą įvertinti žmonių, kurie kūrė Europą po karo, toliaregiškus sprendimus, ieškant sugyvenimo ir interesų derinimo tarp skirtingų šalių labai sunkiu pasauliui pokariniu laikotarpiu.

Teigė, kad šalių ekonominis vystymaisi turi žengti koja kojon su socialiniu teisingumu, jei norima stabilumo. ES turi adekvačiai reaguoti kėsinantis į jos tvarką, stabilumą ir gerovę, Sakė, kad Rusijos vykdomai politikai, propogangai turi būti priešpastatyta ES kontrpropoganda, nors tai labai sunku žinant, ten taikomus, metodus.

Pasak jos, svarbu laikytis žmogiškųjų vertybių, branginti žmogaus gyvybę. Pasidžiaugė sėkmingo bendrdarabiavimo  naudą su profesinėmis sąjungomis ir darbdavių organizacijomis, siekiant narystės ES. Jos nuomone, gyvybinga gali būti tik pusiausvyros visuomenė, kuri sugeba individualias teises perduoti kolektyviniams (intersų) atstovams. Pabrėžė socialinio dialogo svarbą Latvijos pasiekimams.

 

 Latvijos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorė Zanda kalnina-Lukaševica

Nuotraukoje Latvijos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorė Zanda kalnina-Lukaševica

 Buvusi Latvijos Respublikos prezidentė Vaira Viktė-Freibega

Nuotraukoje buvusi Latvijos Respublikos prezidentė Vaira Viktė-Freibega

 

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė Gražina Gruzdienė