2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo 2 mln. 921,9 tūkst. gyventojų, arba 21,6 tūkst. (0,7 proc.) mažiau nei prieš metus, remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

2015 m. pradžioje mieste gyveno 1 mln. 963 tūkst. (67,2 proc.) gyventojų, kaime – 958,9 tūkst. (32,8 proc.). Palyginti su 2014 m. pradžia, miesto ir kaimo gyventojų skaičius sumažėjo – atitinkamai 11,6 tūkst. (0,6 proc.) ir 10 tūkst. (1 proc.).

Gyventojų skaičiaus mažėjimas

2014 m. gimė 31,3 tūkst. kūdikių, tai 1,4 tūkst. (4,7 proc.) daugiau nei 2013 m. Gyvų gimusių kūdikių skaičius 1 tūkst. gyventojų padidėjo nuo 10,1 (2013 m.) iki 10,7 (2014 m.).

2014 m. mirė 40,2 tūkst. žmonių, t. y. 1,3 tūkst. (3,1 proc.) mažiau negu 2013 m. Bendrasis mirtingumo rodiklis (mirusiųjų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų) 2014 m. buvo 13,7 (2013 m. – 14).

2014 m. natūrali gyventojų kaita išliko neigiama – mirė 8,9 tūkst. daugiau žmonių negu gimė kūdikių (2013 m. – 11,6 tūkst.).

2014 m. buvo įregistruota 22,1 tūkst. santuokų ir 9,8 tūkst. ištuokų. Susituokė 1 620 porų daugiau, o išsituokė 131 pora mažiau negu 2013 m. Bendrasis santuokų rodiklis (santuokų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų) 2014 m. buvo 7,5, o bendrasis ištuokų rodiklis (ištuokų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų) – 3,4 (2013 m. – atitinkamai 6,9 ir 3,4). Pernai 100 santuokų teko 44,6 ištuokos (2013 m. – 48,7).

2014 m. iš Lietuvos emigravo 38,5 tūkst. gyventojų, imigravo – 25,9 tūkst. Palyginti su 2013 m., emigrantų skaičius sumažėjo 347 žmonėmis (0,9 proc.), o imigrantų skaičius padidėjo – 3,8 tūkst. (17,5 proc.). 2014 m. 1 tūkst. gyventojų teko 13,1 emigranto ir 8,8 imigranto (2013 m. atitinkamai – 13,1 ir 7,4).

2014 m. neto tarptautinė migracija išliko neigiama – emigravo 12,6 tūkst. žmonių daugiau negu imigravo (2013 m. – 16,8 tūkst.). Pastaruosius ketverius metus (2011-2014 m.) bendrasis neto tarptautinės migracijos rodiklis mažėja. Viena iš priežasčių – didėjantis į Lietuvą grįžtančių Lietuvos Respublikos piliečių skaičius.

Tarptautinė migracija

 

2014 m. į Lietuvą grįžo 21 tūkst. Lietuvos Respublikos piliečių, tai 2 tūkst.(10,5 proc.) daugiau negu 2013 m.

Lietuvos statistikos departamentas