Seimas plenariniame posėdyje patvirtino 2015 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą (įstatymo projektas Nr. XIIP-2386(3). Jame patvirtintos beveik 3 mlrd. 239,5 mln. eurų sieksiančios kitų metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamos ir 3 mlrd. 394,5 mln. eurų išlaidos (išlaidos viršija pajamas daugiau kaip 155 mln. eurų). Už įstatymą balsavo visi 74 balsavime dalyvavę Seimo nariai.

Pagal priimtą dokumentą valstybinio socialinio draudimo pensijoms planuojama skirti daugiau kaip 2 mlrd. 441 mln. eurų, ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokoms – 56,4 mln. eurų, nedarbo socialiniam draudimui – beveik 132 mln. eurų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui – beveik 18,3 mln. eurų. Prognozuojama, kad lėšos pervedamos į pensijų fondus sudarys apie 142,4 mln. eurų.

Numatoma, kad 2015 m. didžiausią šio fondo biudžeto pajamų dalį sudarys draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos – daugiau kaip 2 mlrd. 779 mln. eurų, ir apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos – daugiau kaip 294,4 mln. eurų. Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos planuojama sudarys apie 93,1 mln. eurų, savanoriškai apsidraudusių asmenų valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos – apie 1,4 mln. eurų.

Prognozuojamas 2015 m. apdraustų asmenų skaičius bus 1 mln. 413,6 tūkst., t. y. 2,2 proc. arba 29,9 tūkst. didesnis nei 2014 m. laukiama. Apdraustųjų, draudžiamų visomis socialinio draudimo rūšimis, skaičius padidės 9,5 tūkst. ir sieks 1 mln. 280,5 tūkst.

Draudžiamosios pajamos, taikomos pensijoms apskaičiuoti, 2015 m. dėl perskaičiavimo į eurus padidės 0,05 euro ir metų pradžioje sieks 431 eurą. Bazinė pensija padidės 0,74 euro ir sieks 105 eurus; dėl šių dydžių perskaičiavimo į eurus, papildomai reikės 11,2 mln. eurų. Planuojama, kad nuo 2015 m. liepos 1 d. bazinė pensija ir einamųjų metų draudžiamosios pajamos didės 3 eurais ir bus atitinkamai 108 eurai ir 434 eurai. Pensijų padidinimui nuo liepos 1 d. bus panaudota 22,7 mln. eurų.

„Patobulintas biudžeto projektas parengtas atsižvelgiant į siūlomas Ligos ir motinystės įstatymo pataisas, kuriomis tikslinamos nuostatos dėl stažo reikalavimų mokslus baigusiems asmenims netaikymo (išlaidos didėja 0,9 mln. eurų (3,1 mln. litų), Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimus dėl lengvatos pirmaisiais veiklos metais savarankiškai dirbantiems asmenims taikymo (įmokos sumažėja 1,7 mln. eurų (6 mln. litų), Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimus dėl dvasininkų pensinio draudimo tik tais atvejais, kai jie šio draudimo neturi ir negauna socialinio draudimo pensijos (įmokos sumažėja 0,14 mln. eurų (0,5 mln. Lt). Patobulintame biudžeto projekte įvertinta prognozuojamo MMA ir biudžetinio sektoriaus darbuotojų atlyginimų didinimo įtaka, dėl ko įmokos didėja 18,4 mln. eurų (63,7 mln. litų)“, – pažymima dokumento aiškinamajame rašte.

LRS informacija