Siekdama kuo plačiau skleisti teisines žinias ir darbuotojams, ir darbdaviams, Valstybinė darbo inspekcija parengė ciklą trumpų konsultacijų aktualiausiais darbo teisės klausimais.

Darbdavio (kaip ir darbuotojo) materialinė atsakomybė yra prievolė atlyginti darbuotojui žalą, padarytą dėl neteisėtų darbo pareigų nevykdymo darbuotojo atžvilgiu.

Pateikiama 24-oji konsultacija „Darbdavio materialinė atsakomybė“.