Lapkričio 26 d. posėdžiavusi LMP Taryba diskutavo dėl kolektyvinių sutarčių sudarymo įmonėse patirties, apibendrino geriausią turimą patirtį  bei priėmė rekomendacijas „Dėl  kolektyvinių sutarčių sudarymo praktikos”.

Įmonių profesinių sąjungų komitetams rekomenduojama kolektyvinėse sutartyse įtraukti darbo apmokėjimo nuostatus, kaip kolektyvinių sutarčių priedus; siekti konkrečių Darbdavių įsipareigojimų vertinant streso, psichosocialinių ir kitokių rizikų veiksnius; numatyti konkretų papildomą apmokėjimą esant nukrypimui nuo normalių darbo sąlygų, numatyti socialinių planų sudarymą teikiant darbuotojams papildomas garantijas, jei bendrovėse būtų mažinama, perkeliama ar nutraukiama gamyba; numatyti konsultavimo – informavimo tvarką (susitikimų reguliarumą, šalių atstovų sudėtį ir kt.); įtraukti darbuotojų (ne profesinės sąjungos narių) atstovavimo mokestį ir kt. Rekomendacijos išsiųstos visiems profesinės sąjungos komitetams.

2015 metais nutarta organizuoti mokymus kolektyvinių sutarčių sudarymo klausimais iš LMP sąmatoje numatytų lėšų.

Posėdyje buvo aptarti lapkritį vykusio EFFAT suvažiavimo nutarimai, informacija apie viešinimo renginį ruošiant Lietuvos socialinį modelį bei susitikimo su LSDP rezultatai.