Lapkričio 25 d. 14 val. vyko Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdis.


DARBOTVARKĖ:

  • Dėl kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų didinimo;
  • Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. A1-556 „Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento bei Atlygio mokėjimo darbuotojų ir darbdavių atstovams darbo ginčų komisijose ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo” projekto;
  • Informacija apie komisijų ir komitetų prie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos veiklą;
  • Pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos trišalės tarybos nuostatų ir darbo reglamento bei Trišalės tarybos komisijų ir komitetų nuostatų patikslinimo;
  • Dėl Trišalių konsultacijų tarptautinėms darbo normoms įgyvendinti komisijos prie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos narių sudėties tvirtinimo ir komisijos pirmininko skyrimo.
  •  Dėl išvažiuojamojo Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdžio gruodžio mėnesį;
  • Diskusijos kitais aktualiais klausimais.

PRIEDAI: