Ministrų kabineto pasitarime Vyriausybės kancleris Alminas Mačiulis pristatė ataskaitą, kurioje trumpai apžvelgiami Vyriausybės nuveikti darbai ir pasiekti rezultatai įgyvendinant prioritetus per I–III šių metų ketvirčius.

Tarp svarbiausių šio laikotarpio rezultatų – Europos Komisijos patvirtina partnerystės sutartis, pagal kurią Lietuvai skirta 8,386 mlrd. eurų ekonomikos augimui skatinti, darbo vietoms kurti, kaimo plėtrai ir žuvininkystei, bei priimtas galutinis sprendimas dėl bendrosios Europos Sąjungos bendrosios valiutos – euro – įvedimo Lietuvoje nuo 2015 m. sausio 1 d.

Vyriausybės kanclerio teigimu, dar vienas svarbus darbas nuveiktas užtikrinant šalies energetinę nepriklausomybę – tai Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projekto sėkmingas įgyvendinimas, kurį vainikavo laivo-saugyklos „Independence\” prisišvartavimas prie Suskystintų gamtinių dujų terminalo krantinės. Taip pat atrinktas tarptautinis suskystintų gamtinių dujų tiekėjas ir pasirašyta penkerių metų trukmės sutartis su „Statoil\” dėl 540 mln. kub. metrų gamtinių dujų tiekimo kasmet.

Kalbėdamas apie ekonomikos skatinimą ir užimtumo didinimą, A. Mačiulis pažymėjo, jog I–III šių metų ketvirčais į Lietuvą pritraukta 16 investicinių projektų, kuriuos įgyvendinus bus sukurta apie pusantro tūkstančio darbo vietų. Vyriausybės kanclerio teigimu, nuosekliai mažėja nedarbo lygis – 2014 m. spalio 1 d. registruotų bedarbių dalis siekė 8,4 proc. darbingo amžiaus gyventojų (praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu – 9,9 proc.).

Vyriausybei taip pat pateiktas naujo laikotarpio Nacionalinės kovos su korupcija programos projektas, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą šalyje 2015–2025 metais.

Pristatydamas vykdomų infrastruktūros projektų eigą, Vyriausybės kancleris informavo, kad projekto „Rail Baltica\”: geležinkelio linijoje Šeštokai–Marijampolė atlikta 67 proc. darbų, linijoje Marijampolė–Kazlų Rūda – 72 proc., linijoje Kazlų Rūda–Kaunas – 65 proc., oficialiai paskelbta elektros Lietuvos–Lenkijos jungties „LitPol Link\” statybos darbų pradžia;

Ataskaitoje taip pat nurodoma, kad priimtas sprendimas nuo 2014 m. lapkričio 1 d. esamų kariuomenės vienetų pagrindu sukurti Greitojo reagavimo pajėgas, kurios būtų pasirengusios reaguoti į priešiškų jėgų veiksmus dar iki karo ar nepaprastosios padėties paskelbimo.

Vyriausybės 2014 m. veiklos prioritetams įgyvendinti iš viso numatyti 169 pažangos darbai, iš jų 51 darbą buvo suplanuota įgyvendinti per I–III ketvirčius. Vyriausybės pasitarime Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius atitinkamų sričių ministrams pavedė užtikrinti, kad visi prioritetiniai darbai ir uždaviniai būtų atlikti ir įgyvendinti laiku.