Spalio 28 – 30 dienomis vyko Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) ir Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) surengta konferencija socialinio dialogo ir darbo santykių klausimais.

Konferencijoje dalyvavo Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo profesinių sąjungų federacijos (EFFAT) nariai, tarp jų ir Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga, kurią atstovavo R. Tamošauskas.

Konferencijos metu didžiausias dėmėsys skirtas Socialinio dialogo stiprinimo bei kolektyvinių derybų mechanizmo klausimams. Diskutuota apie įstatymų, susijusių su darbu, pažeidimus nacionaliniu lygiu ir apie profesinių sąjungų narystę.

Konferencijos dalyviai išskyrė tris pagrindinius prioritetus tolimesniam darbui: profesinės sąjungos atnaujinimas ir organizavimas, darbo santykių plėtra ir darbo teisės reforma.