Image
2014 m. rugsėjo 17 d.
ImageSocialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, šiandien atidarydama Vilniuje vykstančią tarptautinę konferenciją „Kaip užtikrinti įteisinto darbo patrauklumą“, atkreipė dėmesį į nedeklaruoto darbo sukeliamas neigiamas pasekmes darbuotojams ir valstybės finansams bei pakvietė konferencijos dalyvius kartu ieškoti būdų, kaip paskatinti darbdavius ir darbuotojus rinktis įteisintą darbą.

 
Dėl nedeklaruoto darbo kenčia darbuotojų socialinės garantijos ir darbo sąlygos bei valstybės biudžetas, atsiranda terpė nesąžiningai konkurencijai „Matome, kad vien griežtindami sankcijas ir bausdami nusižengiančiuosius problemos iki galo neišspręsime, todėl ieškodami išeičių bei gerųjų pavyzdžių ir siekdami paskatinti valstybių narių, tarptautinių ir regioninių organizacijų bei socialinių partnerių diskusiją nusprendėme suorganizuoti konferenciją Vilniuje, kur visos suinteresuotos šalys turėtų galimybę kartu aptarti nedeklaruoto darbo sukeliamas problemas, peržengiančias nacionalinių valstybių sienas, ir būdus, kaip jas spręsti“, – teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Konferencijoje Vilniuje diskutuojama apie šių metų balandį pasirodžiusį Europos Komisijos (EK) pasiūlymą dėl nedeklaruoto darbo platformos, kuria siekiama gerinti valstybių narių bendradarbiavimą nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasymo nuo jo srityje. „Remiame EK iniciatyvą įkurti ES kovos prieš nedeklaruotą darbą kompetentingų institucijų bendradarbiavimo tinklą ir manome, kad siekiant efektyvesnės kovos su nedeklaruotu darbu, reikia įtraukti visas susijusias institucijas, socialinius partnerius, gerinti keitimąsi gerąja praktika, tarpvalstybinį bendradarbiavimą“, – patikino ministrė.
 
Konferencijoje taip pat analizuojamos skirtingos nedeklaruoto darbo sampratos tarp valstybių narių ir tarp tarptautinių bei regioninių organizacijų – Tarptautinės darbo organizacijos (TDO), Ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos (EBPO), Europos Komisija Europos ir nacionalinių socialinių partnerių. Daug dėmesio skiriama ir nedeklaruoto darbo įteisinimo galimybių analizei valstybėse narėse.

Nedeklaruotas darbas yra savo pobūdžiu teisėta veikla, už kurią yra mokamas atlygis, tačiau kuri nėra deklaruojama konkrečios valstybės institucijoms pagal toje šalyje galiojančius teisės aktus. Lietuvos teisės aktuose vartojama sąvoka yra nelegalus darbas, kuri apima tiek nedeklaruotą, tiek ir ES valstybėse narėse išskiriamą nusikalstamą, t.y. nelegalų darbą.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija