2014 m. rugsėjo 12 d.
ImageRugsėjo 9 d. Europos teisingumo teismas pradėjo nagrinėti bylą, kuri gali įtakoti procesą, kai įmonėse nuolatinį darbą dirbantys darbuotojai yra keičiami darbuotojais, dirbančiais pagal terminuotas darbo sutartis, trumpalaikius kontraktus, įdarbinami per laikinas įdarbinimo agentūras.

 
Tai bus pirmoji byla, dėl Laikinojo įdarbinimo direktyvos taikymo (priimta 2008 m.), kurią nagrinės Europos teisingumo teismas (Case C-533/13)

Į Europos teisingumo teismą kreipėsi Suomijos darbdaviai, norėdami išsiaiškinti ar kolektyvinė sutartis, kurią yra pasirašę Suomijos darbdaviai ir profesinės sąjungos degalų sektoriuje, leidžia įdarbinti darbuotojus terminuotam darbui tik labai išskirtiniais atvejais, jie nori Direktyvos išaiškinimo.

Darbdaviai nori, kad Direktyva reikalautų panaikinti apribojimus ir draudimus laikinam įdarbinimui, nors Direktyvoje apie tai nėra sakoma.

Byla remiasi Direktyvos 4 str. interpretavimu, kuris reikalauja, kad šalys peržiūrėtų apribojimus ir draudimus dėl laikino įdarbinimo taikymo.

Dėka šios bylos, Europos teisingumo teismas turi galimybę apsaugoti pagrindinį Europinį socialinį teisinį dokumentą nuo neteisingos interpretacijos.

Darbuotojai dirbantys pagal laikinas darbo sutartis, dažnai gauna mažesnius atlyginimus, turi mažiau garantijų ir galimybių bei mažiau apsaugoti, jog išliks darbe. Laikini darbuotojai dažniau yra ir taip vadinami, dirbantys vargšai.

Nors Direktyva priešingai – yra priimta tam, kad užtikrintų vienodą atlyginimą ir darbo sąlygas laikiniems darbuotojams,

Europos profesinių sąjungų konfederacija visada laikėsi pagrindinio principo – darbuotojai, kurie įdarbininami per laikinas įdarbinimo agentūras, turi turėti vienodas darbo sąlygas kaip ir tie, kurie dirba pagal neterminuotas sutartis.

 
LPS informacija