Image
2014 m. rugsėjo 9 d.
Image2014 m. rugsėjo 9 d. vyko Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdis.


DARBOTVARKĖ:
  • Dėl švietimo šakos darbuotojų streiko skelbimo;
  • Dėl minimalios mėnesinės algos didinimo;
  • Dėl Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymo Nr. VIII-800 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1900;
  • Informacija dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo įgyvendinimo stebėsenos rezultatų;
  • Dėl darbo ginčų komisijų veiklos;
  • Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 981 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 121 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų;
  • Lietuvos Respublikos trišalės tarybos pirmininko rinkimai (iš darbdavių atstovų);
  • Dėl kito Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdžio laiko;
  • Diskusijos kitais aktualiais klausimais.
PRIEDAI: