2014 m. rugsėjo 2 d.
Image„Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio” kūrimo metu numatyta atlikti mokslinius tyrimus ir jų rezultatų pagrindu tobulinti darbo teisę, užimtumą ir socialinį draudimą reglamentuojančius teisės aktus, siekiant sukurti vieningą, ekonomiškai pagrįstą ir subalansuotą šių santykių sistemą, taip pat siekiant didinti užimtumą, gerinti darbo santykius ir skatinti investicijas.

 
2014 m. rugpjūčio 29 d. Vilniuje vyko šio projekto mokslinių tyrimų rezultatų pristatymo renginys.

Renginio metu buvo apžvelgti tyrėjų atlikti trys pagrindiniai moksliniai tyrimai ir aptarti jų rezultatui:
 
1) užimtumo didinimo priemonių;
 
2) kovos su nedarbu ir skurdo mažinimo strategijų;
 
3) socialinio draudimo įmokų ir kitų mokesčių naštos bei šių mokesčių teisinės bazės Europos valstybėse.
 
Atskirose darbo grupėse („Užimtumo didinimas”, „Skurdo mažinimas”, „Socialinio draudimo sistema”) vyko diskusijos dėl pateiktų rekomendacijų tinkamumo bei jų įgyvendinimo perspektyvų.
 
Medžiaga:
 
Išsami informacija http://www.socmodelis.lt/