2014 m. rugpjūčio 5 d.
ImageKasmet žemės ūkyje įvyksta dešimtys nelaimingų atsitikimų: darbuotojai nuskęsta grūdų aruoduose, patiria traumas nukritę nuo neaptvertų estakadų, transporto priemonių priekabų, juos sužaloja veikiantys įrengimai, krentantys sandėliuojami šiaudų ryšuliai.

Šiais metais atliekant žemės ūkio darbus jau įvyko dvi darbuotojų žūtimi pasibaigusios nelaimės, sunkiai pakenkta keturių darbuotojų sveikatai. Pernai žemės ūkio įmonėse įvyko 4 mirtini ir 6 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe.

 
Įvyko nelaimė. Kodėl?

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) atkreipia visų, su žemės ūkio darbais susijusių įmonių ir ūkininkų dėmesį, kad dažniausios nelaimingų atsitikimų darbe priežastys bei tikrinimų metu nustatomi darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimai nuolat kartojasi: nevertinama profesinė rizika; naudojami saugos reikalavimų neatitinkantys darbo įrenginiai, netvarkinga technika.

Neretai nepatyrusiems darbuotojams pavedama atlikti darbus, kurių dirbti jie yra neapmokyti arba darbai nenumatyti darbo sutartyje, o instruktavimas, kaip saugiai dirbti, yra formalus.

Žūčių, sužalojimų išvengti padėtų, jei vadovas griežtai kontroliuotų, ar darbuotojas vykdo būtinus saugaus darbo reikalavimus, kad jam neliktų galimybės rizikuoti akivaizdžiai pavojingomis situacijomis.

Technika – tik tvarkinga.

Techniką privalu prižiūrėti taip, kad ji būtų saugi. Prieš pradedant dirbti su žemės ūkio technika, būtina įsitikinti, ar darbo priemonė yra tvarkinga: ar įrenginio skriemulių, diržų, dantračių, velenų ir kt. dalių apsaugai bei apsauginiai įtaisai uždėti tinkamai, yra savo vietoje ir veiksmingi.
 
Negalima leisti dirbti su techniškai netvarkingomis žemės ūkio mašinomis; jų techninę būklę reikia nuolat kontroliuoti ir norminių dokumentų nustatyta tvarka organizuoti apžiūras.
 
Skolinant arba išnuomojant mašinas reikia sudaryti mašinos laikinosios panaudos (skolinimo) sutartį, aptariant joje laikinojo naudotojo atsakomybę už saugų mašinos naudojimą.
 
Darbuotojai turi būti išmokyti, kaip elgtis su technika. 

Darbuotojus privalu supažindinti su būtiniausiais gamintojo nustatytais reikalavimais, kaip saugiai naudoti įrenginį; užtikrinti, kad šalia savaeigių darbo įrenginių, dirbančių agregatų būtų dirbama saugiai.
 
Negalima leisti valdyti mašinų asmenims, neturintiems profesinių įgūdžių, atitinkamų pažymėjimų (teisių), tinkamai neapmokytiems, neinstruktuotiems darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Turi būti įgyvendintos priemonės, kurios sutrukdytų mašina naudotis pašaliniams asmenims. Prieš užvedant mašinos variklį ar įjungiant agregato pavarą, būtina įsitikinti, kad šalimais nėra pašalinių asmenų, kad mašina ar traktorius savaime nepajudės iš vietos.
 
Ypatingas dėmesys – jaunam darbuotojui.
 
Darbdaviai ypač atidžiai turėtų parengti darbui jaunus asmenis – neturėdami patirties bei darbų saugos žinių, gerai nesusipažinę su savo darbu, dar neišmokę tinkamai įvertinti jo keliamos rizikos, jie nukenčia dažniausiai. Todėl gyvybiškai svarbu prižiūrėti jaunų asmenų darbą, užtikrinant, kad būtų taikomi saugaus darbo metodai, aiškinant jų svarbą, patiems rodant gerą pavyzdį ir diegiant saugos kultūrą. Ypač tai taikytina praktiką atliekantiems studentams, mokiniams, talkinantiems ūkiuose, naujai priimtiems darbuotojams.
 
Judančios dalys – pavojus čia pat.
 
Nevalia ignoruoti apsaugų! Žemės ūkyje dar dažnai dirbama nuo įrenginių, mechanizmų ar šalia judančių dalių, prie kurių prisilietęs darbuotojas gali būti traumuotas, nuėmus apsaugas arba naudojant tokias, kurios neatitinka dabartinių saugos reikalavimų.
 
Siekiant, kad nesužalotų judančios ar besisukančios įrenginio dalys, reikia nevilkėti laisvų drabužių, kurie gali būti įtraukti ar įsukti į įrenginį. Darbo drabužiai turi būti prigludę, naudojamos tam darbui skirtos asmeninės apsaugos priemonės.
 
Jei įrenginys, mechanizmas sugedo.

Sutrikus mechanizmų darbui, gedimus bandoma šalinti jų neišjungus, pažeidžiant gamintojo instrukcijose numatytą saugią remonto, sutrikimų šalinimo tvarką, todėl šie mechanizmai darbuotojus nelaimės metu tiesiog sumaitoja.
 
Visus gedimus geriausiai šalinti tam skirtose remonto dirbtuvėse. Šių darbų negalima pavesti atlikti pašaliniams asmenims. Prieš vežant ar velkant prikabinamus žemės ūkio agregatus, juos būtina tinkamai parengti transportavimui ir įtvirtinti jų dalis.
 
Prieš valant, reguliuojant ar jungiant įrenginius arba agregatus reikia išjungti variklį ir kardaninę pavarą.
 
Nušalinti neblaivų darbuotoją!
 
Neblaivus darbuotojas – trūkstamos darbo drausmės padarinys. Nelaimių darbe tikimybė sumažėtų, jei asmenys, vairuojantys transporto priemones, tarp jų ir traktorius, kombainus, taip pat ir kiti darbuotojai nuolat būtų tikrinami dėl apsvaigimo.
 
Neblaivų darbuotoją nušalinti nuo darbo – įmonių, padalinių vadovų pareiga.
 
VDI informacija