2014 m. liepos 22 d.
ImageValstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad per šių metų pirmą pusmetį gauta apie 2,5 tūkst. skundų ir pranešimų – šiek tiek daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Išnagrinėjus gautus skundus, beveik pusė juose keltų klausimų nepasitvirtino.

 
Darbo inspektorių nagrinėjamuose skunduose ir pranešimuose išlieka tendencija, kad daugiausiai nusiskundimų yra susiję su darbo teisės klausimais – jie sudaro beveik 85 proc. Pastebėtina, kad, palyginti su pernykščiu pirmuoju pusmečiu, padaugėjo dėl įdarbinimo, darbo sutarčių keliamų klausimų skaičius – tai susiję su ūgtelėjusia (per 30 proc.) kreipimųsi dėl nelegalaus darbo apimtimi.

Skunduose ir pranešimuose šiais metais mažiau nei pernai tuo pačiu metu minima klausimų dėl darbo užmokesčio (dėl darbo užmokesčio vėlavimo ir galutinio neatsiskaitymo – 60 proc. mažiau, dėl mokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, už viršvalandinį ir nakties darbą – beveik 40 proc.), dėl darbo laiko (dėl darbo laiko apskaitos – beveik 25 proc. mažiau, viršvalandinių darbų – 30 proc.), dėl poilsio laiko (dėl kasmetinių ir tikslinių atostogų – 40 proc. mažiau, nemokamų atostogų – per pusę, dėl pertraukų – apie 40 proc.).

Gautuose skunduose ir pranešimuose išaugo (apie 20 proc.) darbuotojų saugos ir sveikatos klausimų skaičius – tai, manytina, atspindi ir didesnį darbuotojų rūpestį savo saugumu darbe.

Individualiuose paklausimuose, kurių buvo taip pat truputį daugiau (gauta per 3 tūkst.) nei pernai tuo pačiu metu, kone ketvirtadalį sudarė paklausimai įdarbinimo, darbo sutarties temomis. Dažnai buvo teiraujamasi ir dėl darbo ir poilsio laiko, darbo užmokesčio.

Jau antrus metus veikiančio VDI bendrojo konsultacijų telefono paslaugomis, kai paklausėjo skambutis maždaug per pusę minutės peradresuojamas vienam iš budinčių konsultantų, pasinaudojo 53,4 tūkst. skambinusių asmenų.

VDI informacija