2014 m. liepos 18 d.
ImageLiepos 17 d. vyko Darbo santykių komisijos prie Trišalės tarybos (toliau – komisija) posėdis, kuriame LPSK interesus atstovavo teisininkė Jolanta Cinaitienė ir advokatas dr. Nerijus Kasiliauskas.

 
Komisija svarstė klausimą dėl farmacijos darbuotojų, nedirbančių vaistų gamyboje (farmacininkai, išduodantys vaistus vaistinėse), darbo laiko ilginimo ir atostogų trumpinimo. Klausimo svarstymą inicijavo Lietuvos pramonininkų konfederacija.

Komisijos posėdyje dalyvavę asmenys išsakė savo pastabas ir nuogąstavimus dėl teikiamų projektų, tačiau nusprendė, jog infomacija pateikta neišsami ir vienpusiška: nariai neinformuoti apie profesinių sąjungų išsakytus siūlymus ir nuomones. Be to, atkreiptas dėmesys, kad klausimas neseniai svarstytas Trišalėje taryboje, ir nuo to laiko neatlikti jokie naujesni tyrimai, nėra atnaujintų duomenų, kad situacija po pastarojo svarstymo būtų pasikeitusi.

Komisija priėmė sprendimą klausimo nesvarstyti, o Lietuvos pramonininkų konfederacijai (klausimo teikėjui) rekomendavo, teikti šį klausimą svarstyti Trišalei tarybai, bet tik tada, kai bus gauti ženklius pokyčius farmacininko darbe pagrindžiantys tyrimai.

Parengė teisininkė Jolanta Cinaitienė