2014 m. liepos 14 d.
ImageValstybinė darbo inspekcija informuoja, kad per šių metų pirmą pusmetį, kaip ir tą patį laikotarpį pernai, 8 darbuotojai susižalojo būdami neblaivūs: 4 darbuotojai žuvo ir 4 patyrė sunkius kūno sužalojimus. Deja, konstatuotina, kad šis skaičius pirmąjį metų pusmetį išlieka nesumažėjęs jau trejus metus.

 
Šiais metais neblaivūs darbe nukentėjusieji – statybos, žemės ūkio, apdirbamosios pramonės, švietimo, elektros tiekimo įmonių darbuotojai. Tai ir sandėlininkas, ir pagalbinis darbininkas, stogdengys, žemės ūkio darbininkas, betonuotojas. Dažniausiai nustatytas girtumo laipsnis svyruoja nuo 2, 5 promilės iki 1,7 promilės etilo alkoholio. Rekordiniu girtumu (2, 92 promilės) išsiskyrė katilinės kūrikas, kuris savo darbo pamainos metu įjungęs transporterį biokurui tiekti, neišlaikė pusiausvyros, buvo įtrauktas besisukančio mechanizmo ir mirtinai sužalotas. Apsaugos įmonės saugomoje aikštelėje suveikus signalizacijai, išskubėjusio ir eismo įvykyje žuvusio patrulinio ekipažo vairuotojo kraujyje nustatyta 2,84 promilės alkoholio. Oro linijų elektromonterio, 12 metrų aukštyje iš autobokštelio pjovusio medžio viršūnę, iškritusio ir žuvusio kraujyje – kone 2,5 promilės alkoholio.

Visais darbo inspektorių tirtais atvejais, kai žuvo ar sunkiai nukentėjo neblaivūs darbuotojai, be kitų nelaimingų atsitikimų darbe priežasčių, buvo nustatyta ir saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės įmonėse stoka. Neblaiviems darbuotojams, kurie kėlė ir kitiems, ir sau pavojų susižaloti, ne tik buvo leista dirbti, jie nebuvo nušalinti nuo darbo, kaip to reikalauja įstatymai. Kai kuriais atvejais jie dargi savavališkai atliko jiems nepavestą darbą.

Tuo tarpu tyrimais įrodyta, kad tikimybė susižaloti darbe esant neblaiviam padidėja 10-15 kartų. Apsvaigus sulėtėjusi ar neadekvati reakcija yra reali nelaimės darbe priežastis. Jau nekalbant apie žmogiškąsias netektis, praktika liudija, kad susižalojus ar žuvus neblaiviam darbuotojui dauguma atvejų nepripažįstami draudiminiais.

Valstybinė darbo inspekcija atkreipia darbdavių dėmesį, kad vertinant neblaivumą darbe neleistinas joks alkoholio kiekis kraujyje. Būtina taip pat prisiminti, kad pagal atitinkamus šalies teisės aktų reikalavimus darbdavys privalo neblaivų ar kitaip apsvaigusį darbuotoją nušalinti nuo darbo; už nenušalinimą darbdaviui gresia bauda nuo 500 litų iki 1,5 tūkst. litų, o nenušalinus pavojingus darbus dirbančio neblaivaus darbuotojo – nuo 2 tūkst. litų iki 5 tūkst. litų. Bauda (100-300 litų) numatyta ir darbo vietoje esančiam neblaiviam darbuotojui.

VDI informacija