2014 m. birželio 26 d.
ImageValstybinė darbo inspekcija (VDI) ūkio subjektams primena, kad baigiasi informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams pateikimo VDI terminas – jis nustatytas iki š. m. liepos 1 d. Dabartinis deklaracijos variantas yra supaprastintas – reikia atsakyti tik į pagrindinius 40 klausimų. Kiti, kiekvieno iš jų papildomi klausimai, palikti kaip padedantys suprasti pagrindinio klausimo esmę.

 
Laiku šią informaciją pateikusios įmonės planine tvarka netikrinamos 3 metus, skaičiuojant nuo deklaravimo dienos. (Ši nuostata netaikoma vykdant planinę nelegalaus darbo kontrolę, tikrinant planine tvarka ūkio subjektus, vykdančius statybos darbus, statybos objektus ir statybvietes, taip pat kitais atvejais, kai vykdyti planinius patikrinimus reikalauja teisės aktai.)

Nepateikę deklaracijų ūkio subjektai pateks į VDI planine tvarka tikrinamųjų sąrašą; reikalingą informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje VDI inspektoriai numato surinkti šių tikrinimų metu.

Žinotina, kad darbdavys gali informacijos neteikti, jei jis samdo ne daugiau nei vieną darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, kuris gauna su darbo santykiais (darbo sutartimis) ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas.

VDI dar sykį akcentuoja, kad įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės deklaravimo tikslas –atsakant į klausimyne pateikiamus klausimus atidžiai ir atsakingai įvertinti darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės būklę savo įmonėje, pastebėti ir susitvarkyti trūkumus, užtikrinant tiek nelaimingų atsitikimų darbe, tiek skundų ar darbo ginčų prevenciją.

VDI informacija