pinigai4-190x100.jpg
2014 m. gegužės 29 d.

pinigai4-190x100.jpg

Darbo kodekso (DK) 301 straipsnis leidžia priteisti darbuotojui priklausantį darbo užmokestį ir  kitas su darbo santykiais susijusias sumas ne daugiau kaip už trejus metus.

 
2014 m. gegužės 22 d. LR Konstitucinis teismas paskelbė 2014 m. gegužės 8 d. nutarimą, kuriame nurodė, kad DK 301 str/ prieštarauja konstitucinėms nuostatoms dėl nuosavybės apsaugos ir teisės gauti teisingą atlyginimą ir sudaro prielaidas teismams priimti neteisingus  sprendimus. 

Taigi nuo 2014 m. gegužės 22 d. nebetaikytinas DK 301 str. draudimas priteisti darbuotojui priklausantį  darb o užmokestį ir  kitas su darbo santykiais susijusias sumas ne daugiau kaip už trejus metus, darbuotojui turi būti sumokėtas, o kilus darbo ginčui priteistas visos jo uždirbtos sumos.

LPS informacija