darbo vietos.jpg
2014 m. gegužės 28 d.

darbo vietos.jpg

2014 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje šalyje buvo 12,3 tūkst. laisvų darbo vietų samdomiesiems darbuotojams, praneša Lietuvos statistikos departamentas. 2014 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2013 m. ketvirtuoju ketvirčiu, laisvų darbo vietų skaičius padidėjo 2 tūkst., arba 19,5 procento, o palyginti su atitinkamu 2013 m. laikotarpiu – 3,5 tūkst., arba 40 procentų.

 
Laisvų darbo vietų 2014 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2013 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padaugėjo beveik visose ekonominės veiklos srityse: daugiausia prekyboje – 0,4 tūkst., pramonėje bei profesinėje, mokslinėje ir techninėje veikloje – po 0,3 tūkst.

Laisvos darbo vietos ir laisvų darbo vietų lygis 2013–2014 m. ketvirčiais
 
 
lv_1405.gif
 
Daugiausia laisvų darbo vietų 2014 m. pirmąjį ketvirtį buvo pramonėje – 2,7 tūkst. (21,8 proc. visų laisvų darbo vietų), transporte ir saugojime – 1,8 tūkst. (14,8 proc.), viešajame valdyme ir gynyboje; privalomajame socialiniame draudime – 1,4 tūkst. (11,6 proc.).

2014 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje laisvų darbo vietų lygis šalyje buvo 1 procentas – tai 0,1 procentinio punkto daugiau nei 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį ir 0,3 procentinio punkto – nei prieš metus.

Aukščiausias laisvų darbo vietų lygis 2014 m. pirmąjį ketvirtį užfiksuotas finansinėje ir draudimo veikloje – 2,9 procento, viešajame valdyme ir gynyboje; privalomajame socialiniame draudime – 1,8 procento, transporte ir saugojime bei informacijos ir ryšių įmonėse – po 1,7 procento. Žemiausias laisvų darbo vietų lygis buvo švietime – 0,3 procento.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas