Image
2014 m. birželio 9 d.

Image

2014 m. birželio 6-7 dienomis vyko Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos VI suvažiavimas. Suvažiavimo šūkis – „Profsąjunga – tai TU!”

 
Suvažiavimo metu buvo išklausyta  Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkės Gražinos Gruzdienės LMP veiklos ataskaita už 2009 – 2014 m. Ataskaitoje buvo apžvelgti per penkerius metus nuveikti svarbiausi darbai, problemos, dirbtiniai bei objektyvūs trukdžiai, ateities planai, pasiūlyta vėl, kaip nepriklausomybės pradžioje, kurti profesinių sąjungų reformų grupę. Suvažiavimas patvirtino LMP veiklos bei Kontrolės komisijos ataskaitas už 2009 – 2014 m.
 
LMP VI suvažiavimo delegatai išrinko LMP Tarybos narius, kontrolės komisiją bei LMP pirmininkę, kuria tapo Gražina Gruzdienė, Suvažiavimas priėmė naujus įstatus, veiklos kryptis bei kitus dokumentus. Priimtas kreipimasis į Lietuvos Respubilkos Vyriausybę ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją Dėl numatomų pokyčių darbo santykių ir socialinės apsaugos srityje bei kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę Dėl LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo ir minimalios mėnesio algos didinimo.
 
Suvažiavimo diskusijose dalyvavo ir LMP VI suvažiavimo svečiai: LPSK Generalinė sekretorė Janina Matuizienė, LR Seimo narys Mečislovas Zasčiurinskas, Lietuvos Ryšių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Alma Smilgienė, ir kt. Advokatas dr. Nerijus Kasilaiuskas pristatė galimus siūlymus keičiant LR Darbo kodeksą.
 
Antrą suvažiavimo dieną vyko diskusija „Ką galima pasiekti per ES, šalies ir įmonės socialinį dialogą?”, kurioje, be LMP narių, aktyviai dalyvavo  Tarptautinės maisto pramonės ir giminingų šakų (IUF) sekretorius Ron Oswald apsilankęs Lietuvoje pirmą kartą, Belgijos (CSC) giminingos profsąjungos pirmininkė Pia Stalparet, Yves Giets , Bram Vanacker, Anthony Faen, Suomijos SEL profsąjungos generalinis sekretorius Henri Lindholm, Didžiausias dėmesys diskusijoje buvo skirtas darbuotojų informavimui ir konsultavimui, problemoms įdarbinus darbuotojus per laikinas įdarbinimo agentūras. Buvo palyginta atskirų šalių patirtis ir įmonių patirtis ir įstatymai. Pasisakė ir LMP atstovai Europos darbo tarybose.
 
Suvažiavimo delegatai ir svečiai vakare visi kartu linksminosi su kaimiškos kapelos „Gryčia” muzikatais ir Juozo Adomaičio jaunimu.


Image

Image Image