vilnius_seimas.jpg
2014 m. gegužės 16 d.

vilnius_seimas.jpg

2014 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Darbo kodekso pataisas (projektas Nr. XIIP-1144(2), patikslindamas kodekso nuostatas, reglamentuojančias streiko sustabdymą, nustatydamas kolektyvinių sutarčių aiškinimo taisykles bei aiškiau reglamentuodamas streiko teisėtumo klausimą, galiojant kolektyvinei sutarčiai.

 
Nustatytas teisinis reglamentavimas, kuriuo remiantis kolektyvinės sutartys bus aiškinamos pagal Darbo kodekso principus. Tiksliau reglamentuoti streikų sustabdymo atvejai, perkeliant iš Darbo kodekso 77 straipsnio 5 dalies į 81 straipsnio 4 dalį visuomenei gyvybiškai svarbias sritis, kuriose teismui leidžiama stabdyti neprasidėjusį streiką. Priimtomis pataisomis patikslinta, kokiais atvejais draudžiama skelbti streiką, panaikintas trečiųjų teismas, Vyriausybės funkcijos kolektyvinių ginčų nagrinėjime perduotos darbo arbitražui.
Nustatyta, kad skelbti streiką b draudžiama greitosios medicinos pagalbos tarnybose dirbantiesiems ir kitiems darbuotojams, kuriems teisę streikuoti riboja įstatymai. Šių darbuotojų reikalavimus spręs darbo arbitražas. Taip pat kolektyvinės sutarties galiojimo metu draudžiama skelbti streiką dėl reikalavimų ar darbo sąlygų, reglamentuotų šioje sutartyje, jeigu jų yra laikomasi. Apribojimas skelbti streiką nebus taikomas kolektyvinėje sutartyje numatytoms deryboms pasibaigus šalių nesutarimu.

Jei kils tiesioginė grėsmė, kad gali būti neužtikrintos neatidėliotiniems (gyvybiniams) visuomenės poreikiams tenkinti būtinos minimalios sąlygos (paslaugos) geležinkelių ir miesto visuomeninio transporto, civilinės aviacijos, medicinos, vandens, elektros energijos, šilumos ir dujų tiekimo, kanalizacijos, atliekų išvežimo ir liftų nuolatinės priežiūros įmonėse, ir tai galės sukelti pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ir saugumui, teismas turės teisę šiose įmonėse trisdešimčiai dienų atidėti dar neprasidėjusį streiką, o prasidėjusį tokiam pat laikui sustabdyti.

Pataisos priimtos vieningai – už balsavus 81 balsavime dalyvavusiam Seimo nariui ir įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.