nordic.jpg
2014 m. gegužės 15 d.

nordic.jpg

Gegužės 14 d. vyko AB „Nordic Sugar Kėdainiai” kolektyvinės sutarties vykdymo konferencija.

Konferencijos metu AB „Nordic Sugar Kėdainiai” Generalinis direktorius Jesper Thomassen pristatė įmonės perspektyvinius planus, iššūkius po 2017 m. panaikinus ES cukraus kvotas. Atsakė į darbuotojų klausimus.

 
AB „Nordic Sugar Kėdainiai” direktorius Dainius Cibulskis pristatė kolektyvinės sutarties vykdymo aktą. Aptarti klausimai dėl darbo ir poilsio laiko, darbo santykių, darbo apmokėjimo, socialinių klausimų, bendradarbiavimo su profesine sąjunga. Konstatuota, kad nuo 2013 m. gegužės 1 d. mėnesiniai atlyginimai padidinti 3,7 proc, o Vidutinis visų darbuotojų darbo užmokestis už finansinius metus siekia virš 2800 Lt. Dėmesys buvo skirtas darbų saugai.

Finansų direktorė Eglė Adomavičienė pristatė finansinę įmonės padėtį.

Konferencijos dalyviai pritarė dėl kolektyvinės sutarties papildymo. Sutarta, kad nuo gegužės 1 d. darbo užmokestis padidės 2 proc., bus išmokėtas atlyginimas už metinius rezultatus bei padidinta sveikatos draudimo suma.

Kalbėjo AB „Nordic Sugar Kėdainiai” profesinės sąjungos komiteto pirmininkė Vida Liutkevičienė bei Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos (LMP) pirmininkė Gražina Gruzdienė. LMP pirmininkė trumpai pristatė grėsmes, kurios gali kilti bandant įdiegti Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinį-administracinį modelį, profesinės sąjungos keliamus tikslus. Konstatuota, kad kolektyvinė sutartis vykdoma.

AB „Nordic Sugar Kėdainiai” kolektyvinė sutartis pasirašyta 2013 m. ir galioja 3 m.

LMP informacija