darbo_rinka.jpg
2014 m. gegužės 12 d.

darbo_rinka.jpg

Šių metų sausio – balandžio mėnesiais iš viso gauta 13 pranešimų iš šalies įmonių apie numatomą 480 darbuotojų atleidimą. Grupės darbuotojų atleidimai dominavo didmiesčiuose – Vilniuje ir Klaipėdoje. Praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu buvo gauta 16 pranešimų apie atleidimus ir įspėta 640 darbuotojų.

 
Siekiant švelninti grupės darbuotojų atleidimo socialinius padarinius ir suteikti konkrečią pagalbą, kad atleidžiami darbuotojai greičiau sugrįžtų į darbo rinką, teritorinių darbo biržų specialistai organizavo susitikimus su įmonių, pranešusių apie darbuotojų atleidimus, atstovais ir atleidžiamais darbuotojais, suteikė informaciją apie darbo biržos teikiamas paslaugas, aptarė užimtumo rėmimo priemonių taikymą.

Balandį parengtos 4 tikslinės prevencinių priemonių grupės darbuotojų atleidimų pasekmėms sušvelninti programos atleidžiamiems Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos (pranešimas gautas balandžio mėn.), Šiaulių gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybos bendrovės UAB ,,Rotonda“ (pranešimas gautas kovo mėn.), Kauno mažmeninės prekybos UAB ,,Perfeco skonis” (pranešimas gautas kovo mėn.), ir Tauragės „Aušros” pagrindinės mokyklos (pranešimas gautas kovo mėn.) darbuotojams.  

Jose numatoma 41 asmeniui suteikti informavimo, konsultavimo, individualios veiklos planavimo paslaugas, dar 14 žmonių dalyvaus aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, 28 bus įdarbinti į laisvas (terminuotas ir neterminuotas) darbo vietas, 43 numato įsidarbinti savarankiškai.

Balandžio mėnesį gauti 6 pranešimai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą, apie atleidimą įspėtas 301 darbuotojas. Per 2013 metų balandžio mėnesį buvo gauti taip pat 6 pranešimai apie atleidimus, bet įspėta mažiau – 160 darbuotojų.

Tris pranešimus apie numatomus grupės darbuotojų atleidimus gavo Klaipėdos, du – Vilniaus ir vieną – Panevėžio teritorinės darbo biržos.

Pranešimai apie grupės darbuotojų atleidimus dėl bankroto, struktūrinių pertvarkymų ar ekonominių priežasčių gauti iš apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų, elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninės prekybos, baldų gamybos, finansinės veiklos ir tarpininkavimo, bendrojo lavinimo ir pagrindinio ugdymo sektoriuose dirbančių įmonių.

Daugiausiai darbuotojų dėl bankroto apie atleidimą įspėjo apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas Trakuose teikianti UAB ,,Trasalis” – 125, elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninę prekybą Klaipėdoje vykdanti UAB „Neonetas“ – 78 ir baldų gamybą Klaipėdoje vykdžiusi UAB „Danės baldai“ – 38.

Lietuvos darbo biržos informacija