lpsk.jpg
2014 m. balandžio 28 d.

lpsk.jpg

2014 m. balandžio 28 d. 13.00 val. vyks Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos valdybos posėdis.

 
Posėdžio metu numatoma aptarti V LPSK suvažiavimo darbotvarkę, kandidatus į redakcinę komisiją, balsų skaičiavimo komisiją, mandatų komisiją bei siūlomus kandidatus į suvažiavimo pirmininkus ir sekretorius, V LPSK suvažiavimo rezoliucijų projektus, LPSK sekretoriato kolektyvinę sutartį, DK pakeitimų svarstymą LRS socialinių reikalų ir darbo komitete balandžio 16 d., gegužės 1-osios minėjimo, bei kitus klausimus.